Sčítání občanů od dob Rakousko-Uherska po současnost pohledem z Moravy

Jelikož v oficiálních vyjádřeních ke sčítání lidu najedeme pouze obecná vyjádření v číslech, která by bez popisu stavu mohla být značně nejasná, můžeme blíže popsat jednotlivá období a vývoj sčítání lidu, abychom jej odlišili od převažujícího výkladu přetrvávajícího z dob socialismu.

Pokračovat ve čtení „Sčítání občanů od dob Rakousko-Uherska po současnost pohledem z Moravy“

VRACÍME MORAVU DO ŠKOL – podnět k řešení neuspokojivé situace ve výuce na základních školách – 11. díl

Vážené Moravanky, vážení Moravané, příznivci spolku Moravská národní obec, také dnešní zpráva se bude týkat podnětů, které jsme předložili nakladatelství Kartografie Praha, a.s. Tyto materiály dobře dokumentují zjevné nepravdy a nepřesnosti v sérii dějepisných atlasů, které jsou také na Moravě a ve Slezsku hojně využívány na základních i středních školách. Pokračovat ve čtení „VRACÍME MORAVU DO ŠKOL – podnět k řešení neuspokojivé situace ve výuce na základních školách – 11. díl“

Označení zemské hranice – aktuality

Označení hranice Moravy u silnice Kněževes - TrpínNedávné označení hranic Moravy a Čech nápisy na silnici skupinou aktivistů vzbudilo množství kladných ohlasů. Řada lidí se začala zajímat, jak by mohli pomoct k oficiálnímu označení zemské hranice. Zájemcům se tak otevřela možnost přispívat na účet Moravské národní obce (2900076325/2010) se zprávou „Na vyznačení hranice“. Pokračovat ve čtení „Označení zemské hranice – aktuality“

70. výročí nedemokratické likvidace zemského zřízení a samosprávy Moravy a Slezska

Země česká a moravskoslezskáDne 21. prosince 1948 se komunistický režim dopustil dalšího velkého zločinu, když pod vedením tehdejšího prezidenta Klementa Gottwalda, generálního tajemníka ÚV KSČ Rudolfa Slánského a dalších neblaze proslulých soudruhů z Ústředního výboru Komunistické strany přijal zákon o krajském zřízení. Tento bolševicko – centralistický akt znamenal úplnou a nedemokratickou likvidaci zemského zřízení a zároveň zrušení naší tehdejší Moravskoslezské země.
Pokračovat ve čtení „70. výročí nedemokratické likvidace zemského zřízení a samosprávy Moravy a Slezska“