NOMINACE NA OSOBNOST MORAVY 2021 – Doc. Ing. MILOŠ MICHLOVSKÝ, DrSc.

Vážení příznivci, Moravanky a Moravané, dnes vám chceme představit další významnou osobnost, která přijala naši nominaci a která výrazným podílem přispěla a dále přispívá k utváření dobrého jména naší země Moravy nejen v České republice, ale také v zahraničí.

Doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc. se řadí k předním odborníkům v oboru vinařství, vinohradnictví a šlechtění révy vinné u nás. Nesporně je průkopníkem zavádění nových technologií, metod a poznatků z výzkumu do praxe. Jako uznávaný odborník často usedá v hodnotících komisích významných vinařských soutěží, ze kterých zároveň jeho vína přiváží ocenění.

Narodil se v roce 1953 v Hustopečích. Po maturitě na Střední vinařské škole ve Valticích absolvoval Zahradnickou fakultu Moskevské zemědělské univerzity. V roce 1985 ukončil doktorské studium obhajobou práce s názvem „Agrobiologické a technologické hodnocení rezistentních kříženců révy vinné Moldavského VÚVV perspektivních pro evropský region SSSR a ČSSR“. Šlechtitelskou praxi vykonal rovněž v Moldavském vinohradnicko-vinařském výzkumném ústavu a v Magarači – Všesvazovém institutu pro vinohradnictví a vinařství na Jaltě. Současně byl jedním ze zakladatelů Vědecko-výrobního sdružení Resistant. V letech 1991 – 1994 působil jako pedagog na Zahradnické fakultě v Lednici Vysoké školy zemědělské v Brně. V roce 2001 obhájil habilitační práci na téma „Vývoj šlechtění révy vinné na rezistenci a jeho současný stav v České republice“ a byl jmenován docentem v oboru Zahradnictví. Svůj profesní růst rozšířil v roce 2005 v Moskvě obhajobou velkého doktorátu „Zpracování vědeckých a aplikačních principů selekce révy vinné na rezistenci v systému biologického vinohradnictví v České republice.“

Ve své profesní kariéře se od samého počátku věnuje problematice šlechtění odrůd révy vinné na rezistenci k biotickým (houbovým chorobám, škůdcům) a abiotickým činitelům (mrazu, suchu) a jejímu pěstování. Doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc. patří v současnosti k nejvýznamnějším šlechtitelům révy vinné u nás. V roce 1994 zprivatizoval Šlechtitelskou stanici vinařskou v Perné. Hlavními směry šlechtitelské činnosti je v současné tvorba nových odrůd révy vinné se zvýšenou rezistencí a udržovací šlechtění. V období od roku 1946 do roku 1989 zde byly vyšlechtěny bílé moštové odrůdy Pálava a Aurelius. V roce 2001 je doplnily odrůdy Agni, Ariana, Lena a následně odrůdy se skupinovou rezistencí Malverina a Laurot. Další nová rezistentní odrůda Rinot byla zaregistrována v roce 2008. V roce 2010 pak byly zaregistrovány odrůdy Nativa a Savilon a v roce 2012 odrůda Vesna. Následně pak byla v roce 2014 registrována rovněž nová odrůda Medea. V řízení o registraci jsou od roku 2015 další odrůdy jako Runa, Pinot ecru, Marcus blanc a Riesling gris, od roku 2017 pak Flower Riesling a Ruby Pinot.

V oblasti vinohradnictví vyvíjí technologie zaměřené na výrazné zahuštění počtu jedínců ve vinohradě. Od roku 2004 jiné vinice než s počtem více jak 10 tisíc keřů na 1 hektar nevysazuje. Pouze velmi husté spony, které nutí kořeny růst do hloubky, jsou zárukou opravdového terroir.

Jeho enologická praxe je doslova nasycena inovátorskými technologiemi, z posledních se jedná například o nízkoalkoholická a nealkoholická vína až po vrcholovou práci přirozené fermentace v dubových sudech s následným více jak jednoletým zráním bez oxidu siřičitého, jehož stav po finalizaci do lahví zpravidla nepřevyšuje v červených vínech 40-50 mg/l celkového SO2.

Současně se také intenzivně věnuje publikování odborné literatury: Oxid siřičitý v enologii (2012), Encyklopedie degustace vína (2013), Lexikon chemického složení vína (2014), Bobule (2014), Příprava bílých vín (2014), Příprava červených vín (2015), Technologie šampaňského (2016), Vinohradnictví (2017) a Šlechtění révy vinné na odolnost k abiotickým a biotickým faktorům (2018). Ve společnosti VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s. založené v roce 2003 je pan doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc. předsedou představenstva a generálním ředitelem.

Pana docenta nejlépe charakterizuje jeho motto: „Jižní Morava je civilizací révy vinné a kořeny této liány nesmí být odděleny od kořenů našich dějin.“

Pro nás organizátory ze spolku Moravská národní obec je velkou ctí, že naši nabídku k nominaci v anketě „Osobnost Moravy“ přijal tak významný, uznávaný odborník a to z oboru, který je tolik typický především pro jižní část země Moravy. Vážený pane docente Miloši Michlovský, velmi si vážíme Vaší vstřícnosti. Přejeme Vám mnoho dalších úspěchů ve Vaší činnosti, která přináší stále se zvyšující kvalitu moravských vín. Děkujeme.

Za koordinační tým iniciativy „Osobnost Moravy“

Stanislav Blažek

Miloš Michlovský
Miloš Michlovský

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *