BRNO HRAD ŠPILBERK – prohlídka Galerie města Brna expozice dějin umění

Vynikající zpráva nám přišla z Magistrátu města Brna. Na základě naší doprovodné výzvy k vlajkové iniciativě ke zpřístupnění pamětihodností veřejnosti 5. července za zvýhodněných podmínek Rada města rozhodla o volném vstupu do Galerie města Brna, expozice dějin umění. Velké poděkování Radě města Brna,

těší nás, že vám můžeme zprostředkovat prohlídku tří zajímavých expozic na hradě Špilberku.

Rakouská Morava

Výtvarné umění 16. – 19. století v Brně

Nová stálá expozice starého umění představí nejvýznamnější malby a sochy ze sbírek Muzea města Brna do konce 19. století. Navodí představu, s jakými výtvarnými díly se Brňané ve své době setkávali, a jak se umění v Brně v období Habsburské monarchie vyvíjelo. Nejvýznamnější doklad brněnského malířství v období před třicetiletou válkou představuje soubor měšťanských obrazových epitafů. Barokní sochařství reprezentují sochy největšího brněnského sochaře 18. století Andrease Schweigla. Většinu obrazů v části věnované 19. století neměli návštěvníci dosud možnost vidět, protože byly skryté v depozitářích. Expozice přináší díla slavných vídeňských malířů, s nimiž se setkávali i tehdejší návštěvníci brněnských výstav (Tina Blau- Lang, Theodor Hörmann…), předních moravských malířů, kteří se prosadili i za hranicemi své země (Eugen Jettel, Eduard Kasparides, Hugo Charlemont…) i umělců, kteří svůj život i uměleckou kariéru spojili s Brnem a jeho okolím (Emil Pirchan, August Potuczek, Carl Maria Thuma…).

Expozice Moderna  

V úvodu expozice moderní sbírky je připomenuta pozdně impresionistická malba šlapanického rodáka Aloise Kalvody a tvorba brněnského rodáka Jakuba Obrovského. Oba byli členy Klubu přátel umění, který rozvíjel před první světovou válkou bohatou výstavní činnost. K jednomu z nejvzácnějších muzejních fondů patří dílo Antonína Procházky, žijícího v Brně od roku 1924.

Expozice klade důraz na díla umělců působících ve 20. a 30. letech ve Skupině výtvarných umělců v Brně, v jejíž činnosti se spojily nejpokrokovější osobnosti brněnské kultury – malíři, sochaři, architekti, ale také významní historici umění a sběratelé. Neodmyslitelně je s Brnem spjata tvorba Jaroslava Krále, který svým klasicizujícím zaměřením, přes nepopiratelnou aktuálnost a návaznost na moderní směry soudobého umění, nejlépe vypovídá o společenském a kulturním klimatu meziválečného Brna. 

Z mimobrněnských členů vystavoval se Skupinou výtvarných umělců pravidelně Emil Filla, kterého k Brnu poutaly rodinné svazky a dlouholeté přátelství s Antonínem Procházkou. Pro brněnské umělecké prostředí měly velký význam i výstavy Josefa Šímy (1931, 1936), jehož dílo ovlivnilo řadu umělců u nás. Od roku 2016 rozšiřuje expozici vedle umění malířského a sochařského taktéž umění grafické. Třebaže vystavené grafiky se liší formáty i náměty, jedno mají společné – souvislost s Brnem. Ne všechny grafiky pocházejí z Brna – například rozměrnou vedutu Zelného trhu s čerstvě postaveným Parnasem nechal brněnský radní Johann Ignaz Dechau tisknout ve vyhlášené dílně v Augsburgu. Autoři námětů i rytin ale často z Brna pocházeli nebo zde působili – za zmínku stojí např. Ignaz Johann Bendl, Josef Svítil, Josef Axmann či František Xaver Rektořík. Ten byl i činným sběratelem umění – právě jeho sbírka se spolu s tvorbou Axmannovou připojily na přelomu 19. a 20. století ke sbírkám vznikajícího městského muzea. Jejich základem však byla sbírka židovského podnikatele Heinricha Gomperze, který ji na sklonku života odkázal milovanému městu Brnu. Gomperzova busta je v expozici k vidění taktéž.

Od moderny po současnost

Nová stálá expozice na Špilberku mapuje výtvarnou situaci v brněnském prostředí v období od konce druhé světové války po současnost. Expozice je koncepčně rozdělena do sedmi prostorů, z nichž každý je věnován určitému vývojovému období. Kurátorským záměrem byla snaha vystihnout vždy atmosféru doby i prostřednictvím rozdílných přístupů v instalaci.

Expozici zahajuje výtvarná situace po roce 1948, kdy byla do země importována nová ideologie a jí poplatný socialistický realismus. 

Další výstavní prostor je věnován dalším brněnským tvůrčím skupinám v období 1. poloviny 60. let. Patří sem skupina M, kterou utvářeli především starší absolventi brněnské Školy uměleckých řemesel. Založili ji Robert a Božena Hliněnští, Josef Kadula, Emil Weirauch a dva autodidakti Čeněk Dobiáš a Karel Kryl.

Následný výstavní prostor představuje brněnské tvůrčí skupiny v období 2. poloviny 60. let, následován okruhem maleb Jánuše Kubíčka, Bohdana Laciny a Bohumíra Matala. Ve 2. polovině 60. let a v počátcích 70. let, tedy dílem umělců, kteří do značné míry určovali ráz brněnské malby.

Předposlední prostor prezentuje výtvarnou scénu 80. let. Nastupující generaci 80. let utvářeli autoři narození převážně v letech šedesátých. Důležitou skupinu představovali absolventi brněnské Školy uměleckých řemesel, z nichž je v expozici reprezentovaný Zdeněk Halla a Laco Garaj. Výrazný okruh představovali absolventi Akademie výtvarných umění v Praze – Vladimír Kokolia, Petr Veselý, Pavel Luffera další.

Expozice ústí do poslední rozměrné místnosti, která je věnována období 90. let a současnosti.

Vážení přátelé, obdivovatelé výtvarného umění, je to skvělá nabídka od Města Brna, všechny tyto expozice jsou ve státní svátek 5. července pro veřejnost zdarma. Přijďte se na Špilberk pokochat jedinečnými uměleckými díly věhlasných autorů spojených s Brnem a Moravou.

Moravská národní obec, z.s.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *