Moravská vlajka – symbol oslav výročí Moravanů

Třináctý ročník iniciativy Za vyvěšování moravské vlajky se odehrává ve znamení 1200 let pobytu Moravanů na scéně evropských dějin. Z roku 822 totiž pochází první známý písemný záznam o Moravanech v latinsky psané kronice Letopisy království Franků.

Z uvedeného plyne, že Moravané, v historických pramenech Marvanorum, existovali již dlouho před onou písemnou zmínkou a budou existovat nadále po všechny věky.

Přes všechny složitosti neklidné doby, jsou v naší historii významná data, která nesmíme opomenout. Vážou se k událostem, jež ovlivnily vývoj u nás a ve značné části Evropy. K nim patří státní svátek – 5. červenec, den, kdy slavíme příchod slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. K tomuto dni tradičně vyzýváme obce a města k vyvěšení moravské vlajky. K poctě moravských tradic, kultury a historie, k poctě Moravy, naší rodné země. Lze říci, že v tomto momentě jsme dosáhli určitého bodu, kdy se v počtech nově získaných obcí s vlajkou významně neposunujeme. Jistě není možné dosáhnout stoprocentní účasti, vždy budou ti, kteří nedůvěřují, ti kteří na to nemají čas nebo i ti kteří nepochopili …

Těší nás, že těch druhých, co každý rok 5. července vlajku k poctě Moravy vyvěšují, je drtivá převaha, blížíme ke k číslu 1600, zase o trochu více než vloni. Vážíme si velmi těch, kteří nečekají na výzvu od Moravské národní obce, aby ji mohli projednat. Státní svátek oslavující příchod slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu je zároveň největším svátkem pro Moravu. Ne náhodou se svatí bratři stali zemskými a duchovními patrony Moravy a zároveň také spolupatrony Evropy. Z nových obcí jmenujme několik: na Olomoucku Hraničné Petrovice, Prostějovsko se rozšířilo o Ludmírov, Otaslavice, Stražisko, Tištín, Vícov, Vincencov.

Blíží se komunální volby. Přejeme Moravě co nejvíce představitelů samospráv z řad moravských patriotů, a starostům přejeme mnoho úspěchů.

Lenka Holaňová
místopředsedkyně Moravské národní obce
hlavní koordinátorka vlajkové iniciativy
Mobil: 604 527 832
E-mail: holanova@zamoravu.eu

Sledujte nás na facebooku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *