KŘTINY – Votivní mše na památku krále Svatopluka I. Velikého

Spolky Moravský národní kongres a Královský řád Moravských rytířů svatého Rosti­slava a Kolumbana zvou k účasti na votivní mši svaté na památku velkomoravského krále Svatopluka I. Velikého. Bohoslužba bude sloužena v neděli 13. března 2016 v 10.30 hodin v poutním chrámu Jména Panny Marie ve Křtinách. Jedná se o společ­nou akci moravských iniciativ sdružených u tzv. Moravského kulatého stolu. Po mši se uskuteční přátelské setkání s organizátory v některém z místních pohostinství (domluva na místě). Linkový autobus do Křtin (směr Jedovnice) odjíždí z Brna-Staré osady v 9.15 hodin. Přímo v okolí chrámu Panny Marie je dostatek parkovacích míst pro účastníky s vlastní dopravou.
Pokračovat ve čtení „KŘTINY – Votivní mše na památku krále Svatopluka I. Velikého“

PRACE – Pietní shromáždění na Mohyle míru

Členové Moravské národní obce, místního sdružení Podstarohorci, Vás zvou v neděli 6. prosince 2015 na tradiční Výstup na Mohylu míru. Zde se ve 12.00 hodin usku­teční pietní akt při příležitosti 210. výročí Bitvy u Slavkova. Účastí na něm si připo­meneme památ­ku všech obětí této významné bitvy z roku 1805. Náš výstup, stejně jako minulý rok, budeme věnovat zejména obětem na domácím obyvatelstvu, tedy našim předkům. Pietního aktu se budou účastnit vojáci v dobových uniformách, očekávejte tedy hlučné salvy jak z pušek tak z děl. Těšíme se na Vás! Jiří Máca, předseda MNO Podstarohorci, mobil: 608 821 349, e-mail: maca@zamoravu.eu.
Pokračovat ve čtení „PRACE – Pietní shromáždění na Mohyle míru“

BLUDOV – Pietní shromáždění u hrobu Karla staršího ze Žerotína

Vážení přátelé, ve dnech 11. a 12. září 2015 se v obci Bludov (okr. Šumperk) usku­teční Žerotínské slavnosti na zámku. Těchto oslav se budou aktivně podílet také členové a příznivci našeho spolku Moravská národní obec. Naši členové se zúčastní především večerního programu prvního dne. Sraz moravských patriotek a patriotů bude v pátek 11. září 2015 v 18.30 hodin před rodovou hrobkou Žerotínů. Můžete se společně s námi poklonit a uctít památku významných představitelů tohoto rodu a účastnit se slavnostního průvodu obcí. Máte také možnost prohlédnout si místní zámek a shlédnout bohatý program. Více informací v přiloženém plakátu.
Pokračovat ve čtení „BLUDOV – Pietní shromáždění u hrobu Karla staršího ze Žerotína“