KŘTINY – Votivní mše na památku krále Svatopluka I. Velikého

Spolky Moravský národní kongres a Královský řád Moravských rytířů svatého Rosti­slava a Kolumbana zvou k účasti na votivní mši svaté na památku velkomoravského krále Svatopluka I. Velikého. Bohoslužba bude sloužena v neděli 8. března 2015 v 10.30 hodin v poutním chrámu Jména Panny Marie ve Křtinách. Jedná se o společ­nou akci moravských iniciativ sdružených u tzv. Moravského kulatého stolu. Svato­pluk zemřel roku 894. Podle Dukljanské kroniky (kap. IX) sedmnáctého dne v měsíci březnu, podle dnešního kalendáře 9. března. Svatopluk na smrtelné posteli vyzýval své tři syny ke svornosti jako účinné obraně vůči sousedním nepřátelům a zabezpe­čení zachování politické moci Velkomoravské říše.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *