BOSKOVICE – Prohlídka muzea aneb Krajinou sedmizubého hřebene

Starobylé město Boskovice v severní části Moravského krasu se tradičně připojuje k vlajkové iniciativě a na počest slovanských věrozvěstů a k poctě moravské země pravidelně vyvěšuje žluto-červenou moravskou vlajku. Propagátorem těchto barev byl boskovický rodák, zemský archivář a poslanec za Boskovice Josef Ignác Cibulka (1793 — 1868). Na zemském sněmu dne 14. srpna 1848 k paragrafu 5 ústavního zákona prohlásil: „S těmito barvami se pojí krásná památka, neboť byly zemi udě­leny za udatnost.“ Jsme potěšeni, že se k doprovodné výzvě „ke zpřístupnění pa­mětihodností“ připojuje také Muzeum Boskovicka. Dne 5. července 2014 bude pro veřejnost vstup zdarma.
Pokračovat ve čtení „BOSKOVICE – Prohlídka muzea aneb Krajinou sedmizubého hřebene“

Zlatá a červená jsou zemské barvy, vlajka reprezentuje a sjednocuje

Státní svátek Cyrila a Metoděje se bytostně váže k prvnímu státnímu útvaru na na­šem území — Velké Moravě. Svatí věrozvěstové Cyril a Metoděj jsou patroni Mora­vy a spolupatroni Evropy a pátý červenec, kdy si připomínáme jejich kulturní misi a přínos vzdělanosti značné části Evropy, je nejvýznamnějším a vlastně jediným stát­ním svátkem Moravy. Morava je historická země, tisíciletá kultura a hodnota, kte­rou nelze zcizit ani vymazat. Morava žije Moravou a dává to zřetelně najevo. Ne­musíme být národností Moravany, abychom měli svou zemi rádi a chtěli vyjádřit svůj vztah symbolicky. Fenoménem příslušnosti k Moravě se stala moravská vlajka, kterou v roce 2014 hodlá vyvěsit na svých radnicích přes 900 obecních úřadů.
Pokračovat ve čtení „Zlatá a červená jsou zemské barvy, vlajka reprezentuje a sjednocuje“

FULNEK – Zastavení u Boží muky svatých Cyrila a Metoděje

Na seznamu moravských měst a obcí vlajkové iniciativy Moravské národní obce si opětovně přeje být město Fulnek, které se dne 5. července 2014 připojuje dopro­vodnou akcí — zpřístupnění a propagace pamětihodností města. Na katastru města a jeho okolí se nachází mnoho drobných sakrálních staveb, tzv. Božích muk. Jedna z nich, téměř zapomenuta, je zasvěcena moravským věrozvěstům Cyrilu a Metodě­jovi. Boží muka je postavena na soukromém pozemku v ulici U Sýpky, u obnovené části zdi klášterní zahrady. „Je pěkné, že se dnes dostává pozornosti těmto drob­ným a často v době dávno minulé zničeným či silně poškozeným památkám“, sdě­luje pan Josef Pavlíček, zastupitel města Fulneku, který ji v roce 2007 opravil.
Pokračovat ve čtení „FULNEK – Zastavení u Boží muky svatých Cyrila a Metoděje“

NEMILE – Prohlídka tvrze

Iniciativu Moravské národní obce „Za vyvěšování moravské vlajky“ dlouhodobě pod­­poruje pan Jaromír Schoffer, předseda občanského sdružení Tvrz Nemile u Zábřeha a průvodce. Pan Schoffer sděluje, že moravská vlajka visí na průčelí tvrze nepřetr­žitě. Zároveň se připojuje k doprovodné výzvě Moravské národní obce „ke zpřístup­nění pamětihodností“ a 5. července 2014 bude vstup do tvrze za zvýhodněné vstupné. Původně středověká, renesančně přestavěná tvrz, dokládá typ obydlí šlechty na přelomu 16. a 17. století. Roku 1620 ji nechal přestavět Kryštof starší rytíř Huberck z Belnsdorfu, který působil jako regent statků u dvora tehdejšího majitele zábřežského panství Ladislava Velena z Žerotína.
Pokračovat ve čtení „NEMILE – Prohlídka tvrze“

Výprava do Norska s moravskou vlajkou

Geirangerfjord je ledovcový fjord na západě Norska v Møre og Romsdal. Je 15 km dlouhý a tvoří jednu z větví velkého Storfjordu. Od roku 2005 je společně s Nærøy­fjordem součástí světového dědictví UNESCO. Kannesteinen je pozoruhodný kámen omývaný vlnami moře tisíce let. Leží na ostrově Vågsøy na západě Norska v Sogn og Fjordane. Preikestolen je obrovský kvádrovitý blok vysunutý ze svislé skalní stěny, 604 m nad modrou hladinou Lysefjordu na jihozápadě Norska v Rogalandu. Plochá vyhlídková plošina této „kazatelny“ poskytuje kruhový rozhled do dálky. Mnohými odborníky považován za jeden z velkých přírodních divů celé Evropy. Fotky od Aleše, děkujeme! 🙂
Pokračovat ve čtení „Výprava do Norska s moravskou vlajkou“

Komu vadí moravská vlajka

Již od prvního ročníku občanské iniciativy „Za vyvěšování moravské vlajky“ se vši­chni její účastníci setkávají s různými snahami tuto akci narušit a pokud možno za­mezit jejímu rozšíření. V počátcích to byly spíše osobní ambice několika morav­ských aktivistů, kteří, snad v dobré víře, prosazovali svoje vlastní návrhy novodobé podoby moravské vlajky. Po krátkém čase se v čele odpůrců iniciativy objevili noví vůdcové. Prvním se stal redaktor pražského časopisu Týden, pan Motýl a po něm údajný učitel zpěvu P. Josífek, od devadesátých let žijící v Anglii. S jejich přícho­dem aktivita proti iniciativě i Moravské národní obci výrazně vzrostla. Stala se mnohem cílenější a sofistikovanější.
Pokračovat ve čtení „Komu vadí moravská vlajka“

ALBEROBELLO – Italský generál vyvěsil moravskou vlajku

V neděli 21. července 2013 jsme předali moravskou vlajku panu generálovi ve výslužbě Giorgiovi de Lorenzo v překrásném jihoitalském městečku Alberobello. Pan generál nám na oplátku slíbil, že ji bude pravidelně každý rok 5. července vyvě­šovat na znamení podpory země Moravy. Vlajku taky hned ve své usedlosti vyvěsil spolu s ostatními vlajkami států Evropské unie a jinými. S panem generálem se zná­me od roku 2009, kdy jsme se set­kali v jeho usedlosti, kterou jsme náhodně našli na internetu. Celoročně pracujeme spolu s manželkou se zdravotně postiženými lidmi a organizujeme pro ně letní dovolené. A tak jsme u pana de Lorenza strávili první dovolenou a tehdy také započalo naše přátelství.
Pokračovat ve čtení „ALBEROBELLO – Italský generál vyvěsil moravskou vlajku“

PAVEL VOŘÍŠEK: „Zážitky z expedice s Vámi chceme sdílet“

Devítičlenný tým čtyř cyklistů a čtyř členů realizačního týmu, složeného z filmového štábu a lidí starajících se o kontakt s veřejností, se 26. července 2013 vydává na svou cyklistickou expedici. Možná díky tomu, že se jedná o expedici, která vede ve stopách dějinných událostí, které Slovany vedly k jejich kulturnímu rozkvětu a polo­žení základů naší společnosti, tedy k prvním zákonům, vlastnímu slovanskému pís­mu (Hlaholici), výkladu křesťanství v našem jazyce, a v neposlední řadě i k jedné věci v té době nevídané, a to tomu, že byla staroslověnština schválena jako boho­služebný jazyk. Přitom stačilo velice málo a vše by bylo úplně jinak.
Pokračovat ve čtení „PAVEL VOŘÍŠEK: „Zážitky z expedice s Vámi chceme sdílet““

Vyjádření MNO ke stanovisku Ing. Jaroslava Martykána

Vyjádření MNO ke stanovisku Ing. Jaroslava Martykána, předsedy České vexilolo­gické společnosti, o. s., Praha.
Moravská národní obec ve svých materiálech o moravské vlajce doposud publiko­vala názor pana Martykána: „Tzv. moravská vlajka se zemským znakem uprostřed neodporuje žádným vexilologickým pravidlům.“ Tato věta je parafrází rok staré e-mailové odpovědi, kterou pan Martykán poskytl na dotaz k moravské vlajce. Z ní vyplynulo, že v Evropě je zcela běžné pokládat znak na list vlajky (Slovensko či různé spolkové země) a není to žádný prohřešek vůči obecné (mezinárodní) vexilo­logii. Názor byl logicky aplikován na moravskou vlajku se znakem.
Pokračovat ve čtení „Vyjádření MNO ke stanovisku Ing. Jaroslava Martykána“

600 RADNIC – výzva překročila magickou hranici

V těchto dnech byla překročena magická hranice 600 radnic. Šestset radnic, které letos uctí odkaz slovanských věrozvěstů a 5. července vyvěsí moravskou vlajku. Tou šestistou se stala obec Lhotka pod Ondřejníkem v Beskydech v okrese Frýdek-Místek. Moravskou vlajku na radnici v této horské dědině s krásnou nedotčenou přírodou potvrzuje starostka paní Růžena Kopčáková. GRATULUJEME A DĚKUJEME! Mimo místa, kde se vlajka těší oblibě a vyvěšuje se tradičně, se projekt Moravské národní obce rozrůstá i do těch oblastí Moravy, kam se dosud informace o vlajkové iniciativě nedostaly.
Pokračovat ve čtení „600 RADNIC – výzva překročila magickou hranici“