Válka na Ukrajině – stanovisko vedení Moravské národní obce

Vážení členové a příznivci Moravské národní obce, nepřehlédnutelnou událostí, která nás všechny v posledních dnech zasáhla je tragická válka na Ukrajině. Moravská národní obec je striktně nepolitická organizace a k jednání a činům domácích i zahraničních politiků se programově nevyjadřuje. Vstup ruských vojsk na Ukrajinu

Pokračovat ve čtení „Válka na Ukrajině – stanovisko vedení Moravské národní obce“

VRACÍME MORAVU DO ŠKOL – podnět k řešení neuspokojivé situace ve výuce na základních a středních školách – 14. díl

Vážení příznivci, Moravanky a Moravané, po delší době si dovoluji vás informovat o dalším vývoji iniciativy Moravské národní obce „Vracíme Moravu do škol“. Začátkem měsíce února jsem od učitele dějepisu na Základní škole ve Velkých Losinách, pana PhDr. Tomáše Skoumala, obdržel upozornění na právě probíhající Dějepisnou olympiádu.

Pokračovat ve čtení „VRACÍME MORAVU DO ŠKOL – podnět k řešení neuspokojivé situace ve výuce na základních a středních školách – 14. díl“

Slovo předsedy k závěru roku a PF 2022

Vážení členové a příznivci Moravské národní obce, vážení Moravané! Dovolte mi, jako již tradičně každý rok, abych všem členům a příznivcům Moravské národní obce poděkoval za vše, co pro Moravu a MNO v uplynulém roce vykonali.

Přestože i v uplynulém roce nám opatření proti šíření koronavirové infekce velmi ztěžovalo naši práci, naučili jsme se s nimi nějak žít a pokračovat v naší cestě.

Pokračovat ve čtení „Slovo předsedy k závěru roku a PF 2022“

Vize pro prosperitu

Jak jistě mnozí již zaznamenali, začaly se v letošním roce realizovat první kroky další z iniciativ Moravské národní obce z. s. nazvané: „Vize pro prosperitu“. Její rozběh je pozvolný a bez oficiálního zahájení, což je zapříčiněno stálou krizovou situací v ČR, způsobenou virovou nákazou covid.

Přesto se domníváme, že tato iniciativa se stane jedním z nosných témat naší práce v budoucích létech.

Pokračovat ve čtení „Vize pro prosperitu“