Moravská národní obec – Za Moravu! » SVÁTEČNÍ SLOVO – prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc.

SVÁTEČNÍ SLOVO – prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc.

Psychiatrická nemocnice v Kroměříži | Přiznám se, že to byl nelehký úkol. Nejen proto, že jsem si ještě nikdy s nikým nepovídala před běžící kamerou. Teprve v momentě, kdy jsem vyhledávala informace na internetu, jsem v plné míře pocho­pila, že si mám povídat se zcela výjimečným člověkem a významným vědeckým pracovníkem, a že je to snad úkol nad moje síly. Pan profesor měl pro moji troufa­lost porozumění, byl neuvěřitelně milý, přátelský a laskavý, jak ostatně lidé jeho formátu bývají, a především díky jeho pochopení mohlo vzniknout těchto pár zábě­rů. Setkání s prof. Kratochvílem mně navrhl pan PhDr. David Unger, který v kromě­řížské léčebně pracuje, jemu vděčím za tuto schůzku s možností natáčení.

 
     Věřím, že laskavý divák promine jistou neumělost ať už v obraze či v rozhovoru. V teple pracovny, která je jednou velkou knihovnou, se řeč točila nejen kolem Moravy — mimochodem moravská a slezská orlice patří k výzdobě praco­viště pana profesora. V záběru byla především jeho práce — psychoterapie. Vyprávěl o svém životě, o práci v Kalifornii a návratu do Československa. Vzpomněl i osobu doc. PhDr. Boleslava Bárty, CSc., který byl jeho profesním kolegou, jenž zdejší psychologické oddělení založil. V čase, který nám pan profesor věnoval, se dotknul také knihy rozhovorů s osob­nostmi se vztahem ke Kroměříži — knihy Žítkovské bohyně a ukázal nám ocenění, která se mu v životě dostala. Se zájmem jsme si prohlédli některá pracoviště kroměřížské léčebny, seznámili jsme se se zaměstnanci a spolupracovníky pana profesora. Na tomto místě nutno zmínit, že všichni lidé, se kterými jsme se potkávali, se s panem profesorem srdečně, a troufám si říci s láskou, vítali. Lidé ho tu bez nadsázky milují, zaměstnanci i pacienti.
     Krom velké úcty k panu profesoru Kratochvílovi jsem opustila areál kroměřížské léčebny s pocitem, že se loučím se vzácným člověkem a dávným přítelem. Přála bych všem lidem tolik světla a energie, jakou vyzařuje osobnost pana pro­fesora Kratochvíla, a jemu samému přeji hodně zdaru a dlouhá léta spokojeného života. Děkuji panu Pavlu Šancovi nejen za natáčení, ale i další technickou pomoc.
 

Lenka Holaňová

 

místopředsedkyně Moravské národní obce

 
Stanislav Kratochvíl na Wikipedii
Oddělení klinické psychologie
Kroměřížská léčebna — historie
Časopis Psychiatrické společnosti k 80. narozeninám pana profesora
 
 
 

 
 
 
Stanislav Kratochvíl
 
     Jméno prof. Stanislava Kratochvíla jsem poprvé uslyšel už někdy na gymnáziu, od mého spolužáka, jehož otec je neurolog, ve spojitosti s tím, že je to náš významný psychoterapeut. Tehdy jsem v podstatě nevěděl, co psychoterapie je a ani jsem netušil, že budu jednou studovat psychologii. Poprvé jsem se s ním setkal v rámci přednášky na fakultě na podzim roku 2005, tehdy mu bylo 73 let. Byl jsem tak nadšený z toho, jak energicky nám předvedl psychodrama (psycho­terapeutická metoda — pozn. aut.), že jsem se chtěl podívat do kroměřížské léčebny na praxi. To se mi i o půl roku později podařilo. Prof. Kratochvíl, i když mě neznal, moji praxi po telefonu na základě mého zájmu schválil, a to tehdy kroměřížská léčebna stážisty běžně nebrala. Strávil jsem tedy na kroměřížské psychologii krásný a zajímavý jarní dub­nový týden, na který určitě nezapomenu. Když jsem se později začínal více zajímat o Moravu a její historii, vybavily se mi dvě věci. Jednak důrazné poučení prof. Kratochvíla na přednášce, že se často říká “v Čechách” a myslí se tím i území Moravy. “Čechy jsou Praha, Plzeň, Hradec Králové. Ale už ne Brno, Olomouc nebo Zlín…” Tehdy i dnes se v tom k mé nelibosti pletla spousta lidí a takto pěkně otevřeně, upřímně a přitom vůbec ne s uraženým tónem v hlase jsem nikoho jiného neslyšel se proti tomu ohradit. A potom mně také utkvěly v prostorách psychologického oddělení v Kromě­říži vyvěšené obrázky moravské a slezské orlice, pěkně vedle sebe.
     Nyní kolem těchto orlic chodím v práci každý den a Stanislav Kratochvíl je můj vedoucí psycholog. Jeho a moji pra­covnu od sebe dělí hypnotárium (místnost pro klinickou hypnózu), které si také mohu vypůjčit pro práci s pacienty. Stej­ně tak je otevřen i svými cennými zkušenostmi, praktickou radou nebo zapůjčením některé z jeho mnoha odborných knih z psychoterapie. Je to zkrátka pro mě jedna z významných a šťastných životních okolností, a kdyby mi o tom někdo dopředu řekl, tak bych mu asi neuvěřil. Chtěl bych proto prof. Kratochvílovi poděkovat za všechno to, co během svého života udělal pro psychologii, psychoterapii i pro svou rodnou zemi, Moravu.
 

PhDr. David Unger

 

předseda oblastního sdružení MNO Jihovýchodní Morava

 

předseda Společnosti pro Moravu a Slezsko, zal. 1968

 
 
 

Psychiatrická nemocnice v Kroměříži je postavena v secesním stylu podle projektu významného moravského archi­tekta Huberta Gessnera.


 

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v areálu psychiatrické nemocnice.


 

Pavilon 9, kde je oddělení klinické psychologie s pracovnou vedoucího psychologa.


 

Před vchodem do jeho pracovny jsou znaky Moravy a Slezska.


 

Prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc.


 

Pohled na jeho knihovnu s přihrádkou jím publikovaných knih.


 

Manželská a párová terapie.


 

Sexuální dysfunkce, výsledek autorova výzkumu i terapeutické praxe.


 

Síň slávy, jmenování profesorem.


 

Čestné členství Psychiatrické společnosti.


 

Cena Františka Palackého od olomoucké univerzity.


 

Další z čestných členství a diplomů.


 

Další z čestných členství a diplomů.


 

Další z čestných členství a diplomů.


 

Z knihy J. Mrvy Zlatá stopa o významných osobnostech se vztahem ke Kroměříži.


 

Seznam psychologů kroměřížské psychiatrické léčebny od roku 1952, na prvním místě Boleslav Bárta (1952—1953).


 

Fotografie z výročních sjezdů kroměřížských psychologů.


 

Ve vyšetřovně na psychoterapeutickém oddělení 18B: psycholožka PhDr. Romana Suchá, staniční sestra Dáša Muri­nová, sestra Andrea Dostalíková a prof. Kratochvíl.


 

V pracovně staniční sestry.


 

Pokyny pro pacienty osmnáctky.


 

Lenka Holaňová se začlenila do týmu.

redakce | vloženo: 8. 2. 2015, 14:53

komentáře (3)

 1. Redakce

  Prof. Kratochvíl upozorňuje na jednom z diplomů na faktickou chybu. Kdopak ji odhalí? :-)

 2. Jirka

  …v Čechách a na Slovensku…

 3. Gotthard

  Další významné osobnosti se vztahem ke Kroměříži – kroměřížští rodáci:
  Josef Karlík (1928-2009), herec a divadelní pedagog
  Robert Land (vl.jm. Liebmann, 1887-19??) – filmový režisér, objevitel
  Marlene Dietrich

Odpovědět