OLOMOUC – Reportáž z Výstupu na Svatý Kopeček

Dne 21. dubna 2012 jsme se zúčastnili akce Výstup na Svatý Kopeček, kterou letos poprvé pořádalo Místní sdružení MNO Olomoucko. Cílem Výstupu bylo připomenout nejen duchovní a uměleckou hodnotu baziliky minor Navštívení Panny Marie, ale i odkaz Jiřího Wolkera (1900—1924), předního moravského básníka, který zde trávil prázdniny u svých prarodičů.
 
 
 

 
   Vydali jsme se okolo 10. hodiny ranní ze železniční stanice Velká Bystřice-zastávka po turistické značce směrem na Svatý Kopeček. Nad Velkou Bystřicí jsme již mohli obdivovat, zatím pouze z dálky, baziliku minor, která je skutečnou dominantou celého okolí. Vzhledem k deštivému počasí předchozího dne byla cesta po níž jsme šli poněkud rozbahněná. S tím se ovšem všichni účastníci výstupu bez problému vyrovnali. Zhruba ve třech čtvrtinách cesty jsme se na chvíli zastavili u kříže v lese, již nadohled Svatému Kopečku, abychom se trochu občerstvili. Neuniklo nám, že kříž je — vzdor své zřejmé historické hodnotě — v žalostném stavu.
 
Po načerpání sil jsme pokračovali dále a již jsme se ocitli na samotném Svatém Kopečku. Zde nejprve naše kroky vedly směrem k domu prarodičů Jiřího Wolkera, kde předseda OS MNO HanáStanislav Blažek — zdokumentoval pamětní desku a bustu moravského básníka. Dále člen MS MNO Olomoucko — Aleš Zapletal — seznámil všechny přítomné krátce s Wolkerovým životem. Rodák z Prostějova — z rodiny úředníka — studoval po maturitě (1919) právo v Praze a postupně se stal předním představitelem tzv. proletářské poezie. Za svůj krátký život, který byl bohužel předčasně ukončen tuberkulózou, stihl dokončit jen dvě básnické sbírky, a to Host do domu a Těžká hodina. Právě ve sbírce Host do domu se objevila polytematická báseň Svatý Kopeček, z níž na našem setkání zaznělo několik veršů.
 
Poté jsme se přesunuli k samotné bazilice Navštívení Panny Marie, významnému moravskému baroknímu chrámu, který byl vystavěn v 17. století podle plánů architekta Tencally na místě bývalé kaple, jež byla během třicetileté války vypálena švédskými vojáky. Kostel sloužil dříve jako letní sídlo premonstrátů z nedalekého Klášterního Hradiska. V roce 1995 jej navštívil tehdejší papež Jan Pavel II. a udělil mu čestný titul baziliky minor, tj. kostela pod přímou papežovou patronací. Ttul, který je udělován jen kostelům s obzvlášť významnou hodnotou duchovní a uměleckou. Před bazilikou nás opět Aleš Zapletal seznámil stručně s historií kostela a poté všem účastníkům rozdal pamětní listy. Stanislav Blažek ještě krátce pohovořil o iniciativě Za vyvěšování moravské vlajky a zájemcům předal informační materiály k této akci. Poté se někteří účastníci již rozloučili, jiní ještě využili možnosti navštívit místní muzeum.
 
Celkově můžeme říci, že se akce velmi zdařila. I počasí nám nakonec přálo. Na Svatém Kopečku nás již přivítal sluneční svit. Účastníci, jak z řad členů Moravské národní obce, tak i dalších příznivců, byli s akcí spokojeni. Zúčastnila se také paní místostarostka obce Stavenice, paní Jana Rosecká, která byla s akcí rovněž spokojena. Nezbývá než doufat, že se Výstup uskuteční i v následujících letech a účast bude ještě hojnější.
 
Autor článku děkuje svému bratru Tomášovi za vyhotovení grafiky na pamětní listy.
 

Aleš Zapletal

 

MNO Olomoucko

 
 
 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *