BRNO – Moravský kulatý stůl – 6. jednání promoravských organizací

Dne 3. dubna 2013 proběhlo v Brně další pravidelné zasedání Moravského kulatého stolu (MKS). Projednávala se podoba neoficiální moravské hymny. Tuto iniciativu organizuje občanské sdružení Moravské srdce. Jeho předseda, Ing. Pavel Dohnal, vyslechl doporučení MKS s tím, že konečné rozhodnutí o podobě nahrávky bude uči­něno nezávisle na doporučení MKS. Strana Moravané projevila zájem, aby se jejich nadcházejícího sjezdu, jako hosté, účastnili i zástupci kulatého stolu. Delegáti MKS zvolili Ing. Jaroslava Krábka, předsedu MNO, a Vladimíra Novotného, místopřed­sedu MNO.

 
     Přísedící člen MNO, pan Jiří Máca, nabídl členům MKS účast na slavnostním otevření kamenné prodejny moravského patriotského zboží s názvem Moravský patriot. Po vzájemné dohodě byl termín stanoven na sobotu 20. dubna 2013 v 10.00 hodin u obchodu na Renneské třídě 12 v Brně-Štýřicích. Dalším bodem bylo plánování 2. ročníku cyrilometodějské slavnosti v Brně na Petrově, kterou zastřešuje MKS. Akce proběhne v sobotu 6. července 2013 od 10.00 hodin. Sdružení monarchistů Brno nabídlo, že zájemcům o historii Mora­vy udělá přednášku. Poté se připomínkoval návrh Kodexu MKS. Kodex Moravského kulatého stolu bude dalším krokem k jednotě a stabilizujícím prvkem moravského hnutí. Občanské sdružení Morava nejsou Čechy navrhlo postup ke vztahu k médiím. Závěrem jednání byli účastníci informováni o různých aktivitách promoravských subjektů a aktivistů. MNO byla zastoupena V. Novotným. Celé jednání bylo věcné a probíhalo v konstruktivním duchu.
Moravský kulatý stůl je kolektivní koordinační orgán sdružující prakticky všechny subjekty moravského hnutí. MKS obno­vil svoji činnost začátkem roku 2012 po cca 20 letech. Jednání MKS jsou jasným ukazatelem jednoty moravského hnutí a také schopnosti se ujednotit na rozličných otázkách, jako například u moravské žluto-červené vlajky.
 

Vladimír Novotný

 

místopředseda MNO

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *