ŠUMPERK – Reportáž z 16. ročníku Slavností města

V sobotu 1. června 2013 se členové a příznivci oblastního sdružení Haná již tradičně účastnili překrásných historických slavností tohoto bývalého okresního města, které je přirozeným centrem celé severozápadní Moravy. Často je Šumperk zván jako „brána Jeseníků“,což dokonale vystihuje jeho zeměpisnou polohu. Tyto každoroční slavnosti připomínají nejen obyvatelům města, ale i široké veřejnosti událost, kte­rá se zde odehrála na počátku června roku 1490. Pan Jiří Tunkl tehdy pozval do Šumperka čelní představitele stavů Markrabství moravského a zástupce stavů Slez­ských knížectví.
 

 
     Tito páni zde na šumperském zámku usilovně jednali (a nakonec se také dohodli) na společném postupu při řešení vzniklé situace po ukončení uherských válek a smrti krále a markrabího Matyáše Korvína. Důležitou otázkou tehdy bylo, zda obě země zůstanou i nadále pod Uherskou korunou, nebo se navrátí k soustátí Koruny české, ke které kdysi náležely. Jedná se zřejmě o nejvýznamnější událost v dějinách tohoto překrásného města. Této skutečnosti odpovídala dokonalá výzdoba celého středu města. Na hlavním bulváru města (pěší zóně) nás potěšily vyvěšené středověké prapor­ce s moravskými[1] i slezskými orlicemi a také žluto–modré vlajky města Šumperka. Na budově radnice pak hrdě vlála novodobá žluto–červená moravská vlajka se zemským znakem uprostřed — v modrém štítu žluto-červeně šachovaná orlice.
Letošní program oslav byl směstnán (na rozdíl od předchozích ročníků) do jediného dne. Ovšem Moravští a Šumperští patrioti a zájemci o historii nebyli ani letos o nic ochuzeni. Milovníci rytířských klání, palných zbraní, mušketýrů, dělostřelců, ruční kovářské práce, moderní i historické hudby, tanců, četných stánků a atrakcí, si přišli na své. Bohužel se na průběhu letošních oslav významně podepsala nepřízeň počasí. Téměř celý den nás provázela zatažená obloha a hus­tý déšť. Proto jsme také rádi využili pozvání do Vlastivědného muzea, kde jsme si prohlédli stálou expozici, která je věnována historii, archeologickým nálezům, přírodním zajímavostem, řemeslné výrobě a životu lidí na celé severozápad­ní Moravě. Zaujaly nás například tzv. Loštické pohárky, což jsou během archeologických výzkumů nalezené unikátní nádobky ze 13. století. Dále pak zbraně a zbroj z období třicetileté války, předměty využívané k mučení obětí čaroděj­nických procesů, ukázka živočišných a rostlinných druhů zastoupených v přírodě tohoto regionu a mnoho dalších expo­nátů, které jistě stojí za pozornost.
I když se nás členů a příznivců Moravské národní obce nakonec sešla jen malá skupinka šesti lidí, tak setkání hodnotím velice kladně. Znovu jsme se měli možnost přesvědčit, že místní organizátoři a představitelé samosprávy města Šum­perka v čele s panem starostou (senátorem) Mgr. Zdeňkem Brožem, jsou bezesporu (a to i přes malé nepřesnosti ve výkladu těchto výše popsaných historických událostí) hrdými moravskými patrioty, kterým leží na srdci uchování bohaté historie, zemských tradic, nezaměnitelné kultury a také budoucnost naší země Moravy a nás, jejich obyvatel — tedy Moravanů.
Děkuji všem účastníkům tohoto setkání za to, že se nenechali odradit ani nepřízní počasí a přišli podpořit tyto slav­nosti, které připomínají jednu z kapitol naší historie.
 

Stanislav Blažek

 

předseda oblastního sdružení MNO Haná

 
 
 
Poznámka redakce
 
[1] Jelikož se v roce 1490 jednalo o stavovské setkání (vnitřní reprezentace země), měly mít modré moravské praporce již žluto-červeně šachované orlice. Od polepšení zemského znaku v té době uplynulo 28 let. Fakticky zde byly vyvěšeny tzv. modré markraběcí standarty s bílo-červeně šachovanou orlicí. Na panovníka (jakožto vnějšího reprezentanta země) se erbovní privilegium z roku 1462 nevztahovalo. Ve svém (říšském) erbu se přizpůsobil barevnosti země až v roce 1915. Někdy si o této heraldické zajímavosti povíme více. Prozatím můžete navštívit tyto stránky nebo dokument v pdf.

 
 
 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *