MALÝ CHLUM – Výstup moravských patriotů a něco navíc

Je sobota 14. září 2013 a členové MNO Blanensko: Vladimír Novotný, Antonín Šev­čík, Jaroslav Zaoral, Michael Doskočil, si v 10.00 hodin dali sraz u železniční stanice Doubravice nad Svitavou. Proč tomu tak je? Na předchozím setkání jsme se dohod­li, že uspořádáme Výstup moravských patriotů na Malý Chlum a připravíme „speciál­ní akci“. Kousek od stanice jsme našli přístřešek, kde jsme provedli přípravy „spe­ciální akce“, kterých se ujal zejména Jaroslav. Jelikož nám počasí nebylo příliš na­kloněné, k místu jsme raději dojeli auty. V osadě Huť sv. Antonie, která je sou­částí vesnice Obora, jsme opustili naše motorové oře a dál se vydali pěšky na Malý Chlum.

 
     Cestou na vrchol mírně mrholilo a Antonín si proto navlékl zelenou pláštěnku, načež byl označen za „partyzána a dědečka hříbečka“. Naše odhodlání bylo ale silnější a postupovali jsme vesele dál. Pod samotným vrcholem jsme zahléd­li rozhlednu, která v kontrastu s okolím a počasím, vypadala jako „americké opevnění ve Vietnamu“. Zlé jazyky tvrdí, že je to největší posed v republice. Dle přidělané cedulky „Na vlastní nebezpečí!“ jsme vylezli po žebřících na rozhlednu. Vladimír myslel na vše. V chladnějším a větrném počasí přispěchal na pomoc s „Moravským penicilinem“, jehož obal hlásal „Kdo lék z Moravy užívá, mnoha let sa dožívá“. Nádherný rozhled po okolní krajině se nám velmi líbil. Počasí se umoudřilo a nad Chlumem se rozjasnilo. Snad se o to postarali patroni Moravy svatí Cyril a Metoděj.
Poté jsme obešli vrchol kopce a místa zbytků halštatského hradiště, která se tu nalézají. Po obhlídce hradiště a ruin opevnění jsme odcházeli zpátky k nedaleké rozhledně. Když se zčistajasna začala objevovat maskovaná vojenská auta, včetně žluto-bílého terénního vozidla označeného písmeny TAI, my hrdí moravští vlastenci jsme se nezalekli.
 
„Hejtman Vladimír z Blanska zavelel k útoku, vrchní vlajkonoš Antonín z Habrůvky rozvinul a pozvedl moravskou žluto-červenou vlajku a holýma rukama jsme šli všichni společně na zteč. Vojáci prchli na rozhlednu a my jsme obsadili jejich vozy. Po vzájemné dohodě jsme opustili bojiště a interventi Moravu. Takže jsme položili základ novodobé moravské le­gendě, kterak chrabří Moravané z Blanenska zahnali nájezdníky a zachránili moravskou zem.“ 🙂
 
Cestou zpět k našim autům byl krásný výhled na sousední Velký Chlum (463.5 m n. m.), který je paradoxně menší než Malý Chlum (488,6 m n. m.). Tyto kopce jsou místními označovány jako „Moravská prsa“ nebo „Moravský Říp“. Na úpa­tí Malého Chlumu v bývalém lomu jsme marně pátrali po trilobitech, kteří byli s humorem nám vlastním, označeni za „pra pra pra prapředky nás Moravanů“. Vladimír našel, jak sám řekl, jen současného živého „trilobita“.
 
Než jsme odjeli z osady, Vladimír, předseda místního sdružení, předal Antonínovi a Michaelovi nové průkazky členů MNO a všem i trička MNO „Za Moravu!“. Poté jsme vyrazili do Černé Hory na menší výjezdní jednání našeho místního sdružení. Zde jsme probrali naši společnou účast na akci Moravské národní obce — Den za Moravu (5. 10. 2013), včetně její organizační podpory. Další možné aktivity našeho místního sdružení, co lze dále zlepšit i to, že příští setkání bude v Letovicích, 10. ročník Putování Moravou (květen / červen 2014), 1. ročník Výstupu moravských patriotů na Malý Chlum (2014), informace o dění v MNO a jiné. Naše sdružení má mimo jiné kamarádské vztahy s partou moravských studentů, kteří vydávají „Moravský recesistický občasník Verum Moraviano“. Podrobné informace o blížící se finální podobě a pro­vedení „speciální akce“ budou zveřejněny. Závěrem lze jen říci, že naše výprava byla velice povedená a panovala vese­lá nálada.

Členové MNO Blanensko

 
 
 

Velký Chlum a Malý Chlum jsou místními označovány jako Moravská prsa nebo Moravský Říp

 
V osadě Huť sv. Antonie, zleva: J. Zaoral, M. Doskočil, V. Novotný, A. Ševčík

 
Rozhledna v kontrastu s okolím a počasím vypadala jako americké opevnění ve Vietnamu

 
Nádherný rozhled po okolní krajině se nám velmi líbil

 
Vojáci prchli na rozhlednu a my jsme obsadili vozy interventů

 
Intervenční vojska opouští spěšně Moravu

 
Sousední Velký Chlum

 
Lom na úpatí Malého Chlumu, kde jsme marně hledali pra předky Moravanů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *