BRNO – Moravský kulatý stůl – 9. jednání promoravských organizací

Palác Morava | Dne 17. prosince 2013 proběhlo v Brně 9. jednání promoravských organizací, sdružených u Moravského kulatého stolu (MKS). Jednotliví zástupci zde informovali o současném dění a aktivitách svých organizací. Ing. Zdeněk Tichý ze Společnosti pro Moravu a Slezsko (SMS) oznámil, že se změnilo vedení jejich organi­zace. SMS nově povede PhDr. David Unger. Podobnou informaci sdělil také Ing. Jiří Drápela z Moravského národního kongresu (MNK). V MNK se novým prezidentem stal Ing. Josef Pecl. Nový předseda je i u Mladých Moravanů, Milan Smutný. Následně byl předložen kodex Moravského kulatého stolu, který na jaře tohoto roku zpracovalo občanské sdružení Morava nejsou Čechy.

 
     Během několika měsíců byl dokument diskutován a připomínkován. Jeho konečná verze byla předložena (viz příloha) a v místě jednání — v paláci Morava — slavnostně podepsána přítomnými zástupci moravských subjektů. Z pověření vedení Moravské národní obce (MNO) kodex MKS podepsal Vladimír Novotný, člen Společné rady MNO (vnější spoluprá­ce). Schválení kodexu opět posílilo jednotu moravského hnutí a posunulo jeho kvalitu zase o něco výš. Poté bylo také schváleno logo Moravského kulatého stolu — na modrém pozadí moravská, zlato-červeně šachovaná orlice. V průběhu jednání vyvstala otázka nad organizací MKS, tj. kdo bude svolávat schůze, starat se o agendu MKS atd. Na návrh byl do funkce koordinátora MKS zvolen Ing. Milan Trnka z MNK.
 

Vladimír Novotný

 

člen Společné rady MNO

 
 

 

 
 
 

Kodex Moravského kulatého stolu
PDF |291 kB|


 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *