DLOUHÁ LOUČKA – Zástupci Moravské národní obce navštívili faru

V sobotu 21. prosince 2013, tedy v době pro všechny křesťany plné očekávání naro­zení Ježíše Krista, se v Dlouhé Loučce na místní faře uskutečnilo přátelské informač­ní setkání zástupců Moravské národní obce s panem farářem Mgr. Pavlem Hödlem, zároveň administrátorem excurendo Římskokatolické farnosti Šumvald a Paseka. Kromě člena místního sdružení MNO Uničovsko, pana Jaroslava Hájka, který toto setkání domluvil, jsem se této informační schůzky účastnil také já, coby předseda regionální oblasti MNO Haná. Vyslechli jsme zajímavé myšlenky pana faráře, který nám sdělil své stanovisko v otázkách jak duchovních, tak pokud jde o témata zacho­vání moravské kultury, tradic, historického vědomí a identity nás Moravanů.

 
     Ve většině těchto otázek mezi námi panovala naprostá shoda. Představili jsme panu faráři naše občanské sdružení. Především pokud jde o ideje, program a činnost Moravské národní obce. Velkou pozornost jsme věnovali především úspěšné iniciativě MNO organizované pod názvem „Za vyvěšování moravské vlajky“.
Na budově farního úřadu v Dlouhé Loučce sice už po dva roky, v den svátku moravských duchovních patronů svatých Cyrila a Metoděje, zavlála tradiční moravská žluto-červená vlajka se zemským znakem uprostřed, ale přesto jsme pana faráře požádali o připomínku dalších významných výročí prostřednictvím opětovného vyvěšování moravské vlajky. V této souvislosti jsem našemu hostiteli předal písemné dokumenty MNO věnované podobě a historickému vývoji moravských symbolů a významným moravským dnům. V tomto bodu jsme se u pana faráře setkali s velkou vstřícností a pochopením.
 
U konce tohoto milého setkání nás pan farář seznámil se zajímavostmi místní fary. Zaujala nás především sochařská výzdoba a galerie fotografií ze života Lva kardinála Skrbenského, svobodného pána z Hříště, jenž se zapsal do obecní kroniky, když roku 1927 přijal pozvání velmistra řádu německých rytířů, brněnského biskupa Norberta Kleina, k přestěho­vání na zámek v Dlouhé Loučce. Ten byl vybudován a držen právě tímto rytířským řádem.
Během samotného závěru celé schůzky jsem od pana faráře obdržel milý dar v podobě publikace Kapitoly ze života Lva Skrbenského z Hříště autorky PhDr. Jitky Jonové, Th.D., a také k prostudování knihu nazvanou Kněžské osobnosti napsa­nou arcibiskupem olomouckým a metropolitou moravským Mons. Janem Graubnerem.
Tohoto daru, pohostinnosti, vstřícnosti a především příslibu prohloubení spolupráce od pana faráře Mgr. Pavla Hödla si velmi vážíme. Právem mu náleží naše úcta a poděkování.
 

Stanislav Blažek

 

předseda oblastního sdružení MNO Haná

 
 
 

Pan farář

 
Moravská vlajka na farní budově

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *