BLANSKO – Minireportáž ze setkání MNO Blanensko

Dne 16. června 2014 proběhlo v Blansku jednání členů místního sdružení MNO Bla­nensko. Prvním bodem programu bylo zhodnocení 10. ročníku Putování Moravou. Panovala shoda v tom, že se akce povedla a ukázala schopnost týmové práce míst­ního sdružení. Otevřeně ale bylo také poukázáno na některé nedostatky, co příště zlepšit, kde zapracovat. Dále byl předběžně schválen návrh trasy pro 11. ročník Pu­tování Moravou a bylo dohodnuto, že si během prázdnin trasu společně projdeme. Druhým bodem jednání byla schválena částečná spolupráce s oblastním sdružením MNO Haná při 4. ročníku Setkání moravských patriotů na vrcholu Bradlo (23. srpna 2014).

 
     Pokud vše dobře dopadne dle našich plánů, mohou se účastníci těšit na zajímavé zpestření zmíněné akce. Podrob­nosti zveřejníme později. Součástí třetího bodu jednání proběhla příprava naší nové akce — 1. ročník Výstupu morav­ských patriotů na Malý Chlum. Datum bylo určeno na sobotu 13. září 2014 a domluveno několik organizačních záležitostí. Zahájení akce bude před železniční stanicí Doubravice nad Svitavou. Součástí výstupu se stane i doprovodná událost, hledání prapředků Moravanů na Malém Chlumu. Dle ověřených informací jsou zde unikátní nálezy ohledně historie a etnogeneze Moravanů. U čtvrtého bodu jsme probrali všeobecnou činnost místního sdružení do konce roku 2014. Před­běžně je domluveno společné setkání s Petrem Jančíkem (členem MNO), který žije a pracuje v USA a v dohledné době navštíví rodnou Moravu. Dále byla naplánována společná účast na 2. ročníku festivalu Morava krásna zem na Slovensku a potvrzeno, že se i letos někteří členové Blanenska zapojí jako pořadatelé Dne za Moravu (27. září 2014) aj. V různém byl projednán návrh Výkonného vedení MNO ohledně volby stálého předsedy oblastního sdružení MNO Brněnsko. Tento bod programu byl členy místního sdružení nejprve diskutován v rovině, zda vůbec setrvat v oblastním sdružení MNO Brněnsko. Po intenzivní a nejednoznačné debatě se dospělo k pragmatickým a kompromisním závěrům. Teprve po ukon­čení zmíněné diskuse bylo přistoupeno k samotnému návrhu Výkonného vedení MNO a kandidát Radek Veselý byl přijat bez větších výhrad. Následně byl předveden nový banner MNO Blanensko, prolistován Almanach Moravského sněmu zem­ského z roku 1906 (viz níže) a dopracován text k propagačnímu obrázku MNO Blanensko, který byl přejmenován z pra­covního označení „Emancipace Moravy“ na „Za Moravu!“ (viz níže). Kolem dvacáté hodiny jsme jednání ukončili a po spolené fotografii jsme se rozešli.
 

Vladimír Novotný

 

předseda místního sdružení MNO Blanensko

 
 
 

 

Nový propagační obrázek MNO Blanensko, který byl jako dárek předáván společně s pamětním listem účast­níkům 10. ročníku Putování Moravou (7. června 2014). Nově nese název „Za Moravu!“. Autorkou samotného obrázku je naše příznivkyně slečna Marie Sedláčková. Moravská orlice s roztaženými křídly znázorňuje vzrůstající emancipační úsilí Moravy a Moravanů. Hruď orlice je ozdobena šerpou v moravských zemských barvách, čímž ukazuje na opětovné používání moravské vlajky na Moravě. V pařátech drží moravský ceremo­niální hejtmanský meč ze 17. století, symbol vlády nad Moravou. V současné době také symbolizuje touhu po navrácení samosprávy Moravě.

 

 

Nový banner MNO Blanensko. Zleva: Jaroslav Zaoral, Antonín Ševčík, Michael Doskočil, Vladimír Novotný a čistokrevný moravský voříšek Bety.

 

 

 

 

 

Almanach Moravského sněmu zemského, zvoleného od 2. listopadu do 7. prosince 1906, obsahuje několik zajímavých informací. Například Volební provolání stran, která požadují rozšíření moravské samosprávy (autonomie), volební výsledky, fotografie zvolených poslanců atd. Pozoruhodné je například Provolání strany sociálně-demokratické (dnes ČSSD), Pracujícímu lidu na Moravě! 1. Zemské zřízení. Reformu zemského zří­zení ve smyslu posilnění zemské autonomie proti vládě, zvláště zákon, jímž by se v příčině zemských zákonů stanovila zodpovědnost státních úřadů zemskému sněmu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *