Zlatá a červená jsou zemské barvy, vlajka reprezentuje a sjednocuje

Státní svátek Cyrila a Metoděje se bytostně váže k prvnímu státnímu útvaru na na­šem území — Velké Moravě. Svatí věrozvěstové Cyril a Metoděj jsou patroni Mora­vy a spolupatroni Evropy a pátý červenec, kdy si připomínáme jejich kulturní misi a přínos vzdělanosti značné části Evropy, je nejvýznamnějším a vlastně jediným stát­ním svátkem Moravy. Morava je historická země, tisíciletá kultura a hodnota, kte­rou nelze zcizit ani vymazat. Morava žije Moravou a dává to zřetelně najevo. Ne­musíme být národností Moravany, abychom měli svou zemi rádi a chtěli vyjádřit svůj vztah symbolicky. Fenoménem příslušnosti k Moravě se stala moravská vlajka, kterou v roce 2014 hodlá vyvěsit na svých radnicích přes 900 obecních úřadů.

 
     Moravská žlutočervená vlajka je běžnými obyvateli Moravy (bez rozdílu národnosti) nejužívanější a vlastně jedinou vlajkou Moravy všech dob. V současnosti, po vzoru okolních států, je pak ve své moderní verzi s erbem absolutně nej­více rozšířenou podobou moravské vlajky. Některé radnice se rozhodly vyvěsit modrou markraběcí standartu, která byla používána panovníkem ve středověku. I tímto způsobem je vyjádřena úcta k Moravě. Moravská národní obec děkuje za všechny formy projevu vztahu k moravské zemi. Velmi si toho váží. Základním smyslem symbolů je reprezentace a sjed­nocení. Proč se stal občanský symbol Moravy — zemská žlutočervená vlajka, terčem útoků některých jednotlivců?
 

Vážený čtenáři, posuď sám…

Lenka Holaňová

 

místopředsedkyně Moravské národní obce

 
 
 
     Noviny lze přečíst kliknutím na obrázek novin a dalším kliknutím se přiblíží text.

2 odpovědi na “Zlatá a červená jsou zemské barvy, vlajka reprezentuje a sjednocuje”

  1. Jediné vysvětlení proč ten člověk se snaží tak urputně poškodit vcelku dobře se rozvíjející iniciativu a tradici je, že je psychicky nemocný.

  2. Ano možná psychicky nemocný, nebo vůbec, ale vůbec nechápe podstatu věci a nebo, a to je asi vůbec nejhorší možnost, že se jedná o promyšlený záměr škodit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *