K Moravě se hlásí Blanensko a Boskovicko

Jako regionální zmocněnec pro Blansko a Boskovice ze srdce děkuji všem představi­telům obcí a měst, které se zapojily do iniciativy „Za vyvěšování moravské vlajky“ na radnicích dne 5. července 2014. V roce 2013 se v našem regionu oficiálně připo­jilo 25 radnic (+ 2 místní části), letos již 45 radnic (+ 2 místní části), což je celkem 35 %. Oslovil jsem úplně všechny obce a radnice, od nejmenší po největší. Některé však neodpověděly a není tak známo, jestli výzvu Moravské národní obce přijaly. Praxe je taková, že radnice moravskou vlajku vyvěsí, ale nedá vždy zpětně vědět, což je škoda. Celkový počet je tedy jistě větší.

 
     Jsem velice potěšen, že starostové přijímali výzvu kladně, kterou jsem jim jako zmocněnec adresoval. Navázal jsem mnohé podnětné kontakty a věřím, že je budeme rozvíjet. Naše občanské sdružení není jen o vlajkách, jak si někteří mysleli, nýbrž o moravanství a lásce k moravské zemi jako takové.
     Informace jsem získával z veřejných zdrojů. Občas se stávalo, že obce neměly svůj web úplný a já musel volat do obchodu, kadeřnictví či jiného subjektu, k získání kontaktu na pana starostu. Obce po mém upozornění své stránky opravily a zpětně mne kontaktovaly s poděkováním.
     K doprovodné výzvě „ke zpřístupnění pamětihodností“ se přihlásilo Muzeum Boskovicka. V tento den bylo pro občany otevřeno zcela zdarma.[1]
     Obec Habrůvka i letos vyvěsila žluto-červenou moravskou vlajku. Od roku 2011 svůj počin zapisuje do kroniky obce, což je velice přínosné pro budoucí generace.[2]
     Jako první na okrese se připojil také římskokatolický farní úřad Křtiny.[3] Děkuji Mons. Janu Peňázovi za jeho vstříc­nost. K Moravě se hlásí i hasiči, skauti a sportovní kluby.
     Všem bych rád ještě jednou za Moravskou národní obec poděkoval a popřál mnoho úspěchu k rozvoji obce či města a tím celé naší Moravy.

 
 
 
 

Antonín Ševčík

 

regionální zmocněnec vlajkové iniciativy pro Blansko a Boskovice

 
 
 
Poznámky
 
[1] https://zamoravu.eu/2014/07/boskovice-prohlidka-muzea-aneb-krajinou-sedmizubeho-hrebene-5-7-2014/
[2] https://zamoravu.eu/2014/07/habruvka-pametni-zapis-v-obecni-kronice/
[3] https://zamoravu.eu/2014/07/krtiny-mons-jan-penaz-a-vlajkova-iniciativa/
 
 
 

 

Obecní úřad Habrůvka

 

Farní úřad Křtiny u Brna

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *