Moravská hvězda doputovala do Křtin

V sobotu 6. prosince 2014 ve 14.00 hodin se na faře uskutečnilo setkání našich farníků. Celkem nás bylo dvanáct s cílem vytvořit papírovou Moravskou hvězdu pro vánoční výzdobu kostela. V dobré náladě jsme se naučili nejen skládat hvězdu, ale dozvěděli též zajímavosti s ní spojené. Vedle hlavního oltáře tradičně stojí dva stromečky. Původně jsme si přáli, aby jeden byl vyzdoben v barvách země Čechy (bílo-červená) a druhý v barvách země Moravy (žluto-červená). Práce nám šla sice od ruky, ale vytvořit dostatečný počet hvězd se nepovedlo. Vyrobili jsme tedy jen hvězdy v barvách země Moravy a příští rok budeme vytvářet v barvách země Čechy.

 
     Doufáme, že se Vám bude naše práce líbit a necháte se od nás inspirovat tím, že si sami doma Moravskou hvězdu vytvoříte. Podpoříte tak rozšíření jednoho z nejznámějších celosvětových symbolů Vánoc po stromečku a betlému. Umocňuje vánoční atmosféru, ale i zamyšlení nad krásou, jenž nám Bůh sesílá.
 
Stručná historie Moravské hvězdy
 
     V období Adventu zdobí mnoho kostelů, náměstí či ulic po celém světě. Hlavně v Německu a Severní Americe, kde snad není jediného domu, kde by alespoň malá hvězda nezdobila vrchol vánočního stromečku. V Německu tuto hvězdu vyrábí pod obchodním názvem Herrnhuter Sterne stejnojmenná firma. Česky její název znamená Ochranovská hvězda. Tento název se vžil pouze v Německu. Ve světě je známá pod názvem Moravian star. Zvolili jej podle místa výroby, obce Herrnhut (Ochranov), kde našli útočiště členové Moravské církve, evangeličtí uprchlíci z Moravy po třicetileté válce. Komerčně se zde začala vyrábět od roku 1880 a vyrábí se tu dodnes. Moravská hvězda se vyvěšuje od začátku Adventu až do Tří králů — v západní Indii, Grónsku, Surinamu, Labradoru, Americe, jižní a východní Africe, Ladaku a části Skandinávie. Současné hvězdy již nejsou pouze z papíru, ale též plastové, vhodné pro venkovní prostory. Počet cípů hvězdy se ustálil na 26, s tím, že vrcholový hrot je vynechán a jeho místo je využíváno pro zavěšení a instalaci osvětlení. Jedním z iniciátorů rozšíření Moravské hvězdy u nás je spolek Moravská národní obec.
 

Přeji Vám požehnané Vánoce.

Antonín Ševčík

 

člen Moravské národní obce z Habrůvky

 
 
 

 
Zprávy z farního zpravodaje Pozdrav ze Křtin, 2/2014
 
Jsem rád, že díky našim obětavým farníkům a nadšeným vlastencům a ochotě pana starosty začaly vlát na poutním místě Křtiny nahoře nad kostelem také čtyři vlajky: evrop­ská, státní, moravská a křtinská. Vlaj­ky budou vyvěšeny v dubnu o křtinském posvícení [19. 4. 2015] a zůstanou na faře až do listopadové svatohubertské pouti [8. 11. 2015]. (Mons. Jan Peňáz, křtinský farář)
 

V plánu jsou i vlajky v ambitech — měly by tam být tři: papežská, biskupská — přesněji vlajka naší brněn­ské diecéze a farní křtinská. Už se na tom pracuje, i když ta poslední dá ještě chvilku přemýšlení. (Mons. Jan Peňáz, křtinský farář)
 
11. ledna 2015 v 16.00 hodin — MORAVSKÁ MŠE VÁNOČNÍ — Čuj, Miko, čuj od Josefa Schreiera, účinkují: Virtuosi di Mikulov, sbormistr Martin Franze, Komorní smíšený sbor Kantila Křtiny, sbormistr Lukáš Sotolář. Vstupné 120,- / 80,-

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *