Zaujalo nás

O Moravě bylo už napsáno mnoho. Některé knihy se věnují více historii, osobnos­tem, vědám; jiné popisují krásy obyčejů, sídel, přírody. Heslo „Morava“ je obsaže­no také v Encyklopedii českých dějin. Závěrečný odstavec je až překvapivě v sou­ladu s názory našeho spolku. S velkou nadsázkou by se dalo říci, že Reader´s Digest od Moravské národní obce opisoval: „Morava sice zmizela z hlaviček úředních doku­mentů státní správy, nezmizela však z lidského povědomí. Tisícileté dějiny země nelze vymazat úřednickým nařízením, její osobitost a kulturu popřít škrtem pera. V dnešní době, kdy se zemské hranice stále více stírají, je však třeba hledat nové způsoby, jak bohatství minulosti uchovat a dále rozvíjet.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *