Navázali jsme spolupráci s nakladatelstvím Jota

Brněnské nakladatelství Jota nedávno vydalo knihu Moravské národní pohádky od dačického rodáka Matěje Mikšíčka (* 1815; † 1892). V souvislosti s tímto počinem nás oslovila ředitelka nakladatelství, paní Božena Štofková. Již při prvním telefo­nickém kontaktu s naší místopředsedkyní, paní Lenkou Holaňovou, byla domluvena spolupráce. Jsme přesvědčeni, že máme mnoho společného, ať už v obecném po­hledu na svět, v otázce moravského patriotismu, nebo v péči o nejmladší generaci čtenářů. Máme podobné či v mnoha ohledech společné cíle a uznáváme stejné hod­noty.

 
     Ve středu 10. prosince 2014 proběhla osobní schůzka místopředsedkyně MNO s ředitelkou Joty a dalšími pracovníky v sídle nakladatelství. Partnerství mezi našimi organizacemi bylo stvrzeno ve velice příjemné adventní atmosféře. Pro obě strany se tak otevírají nové možnosti účasti na veřejném dění propagací — „Moravy knihou a knihy Moravou“. Od nakladatelství Jota jsme obdrželi darem 10 výtisků Moravských národních pohádek, které byly následujícího dne předány účastníkům schůze Výkonného vedení MNO. Navíc jsme do klubové knihovny MNO dostali nové vydání knihy Kronika o Velké Moravě z roku 2013 (autor Lubomír E. Havlík).
Moravské národní pohádky Matěje Mikšíčka z roku 2014 jsou upravenou verzí Moravských pohádek, které vyšly v roce 1927 u nakladatele Ignáce Leopolda Kobera v Praze. Obsahují celkem 41 klasických pohádek, které autor sesbíral v 1. polovině 19. století. Dozvěděli jsme se o nich zajímavé podrobnosti a souvislosti. Prohlédli jsme si také vzácný výtisk, který byl podkladem pro tvorbu aktuální verze.
 

 
Brněnské nakladatelství Jota existuje již 24 let. Zpočátku se zaměřovalo regionálně na moravské autory, dnes je spek­trum titulů rozšířené z hlediska tématu i země původu. Na knižním trhu si vydobylo pevnou a stabilní pozici. Ročně vydá kolem 80 titulů a desítky dotisků úspěšných knih. Do edičního plánu jsou zahrnovány: Beletrie — od detektivek po spole­čensky závažná díla; Zlatá edice — světoví autoři přibližující kultury vzdálených zemí; Opravdové příběhy — osudy lidí na pozadí dějin; Pro ženy s nadhledem; Pro děti a mládež; Populárně naučná — atraktivní nadčasová témata čtivě a srozu­mitelně, literatura zaměřená na mezilidské vztahy, psychologii, encyklopedie a praktické příručky; Literatura faktu a military — historie, politika, vojenská tématika; Sherlock Holmes; Javořice — dílo Vlasty Javořické; Turistické průvodce — řada Rough Guides, jsou v současnosti nejobsáhlejšími publikacemi svého druhu na domácím trhu. Zcela unikátní po­zici má nakladatelství na poli cestopisné literatury. V portfoliu Joty jsou knihy nejslavnějších tuzemských píšících cesto­vatelů: Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda, Miloslava Stingla, Vladimíra Plešingera, Jiřího Kolbaby a dalších. Knihy jsou pravidelně oceňovány Cenou Miroslava Ivanova a Cenou Egona Erwína Kische za literaturu faktu a cenou karto­grafické soutěže Tourmap, udělovanou v rámci mezinárodního filmového festivalu Tourfilm.
 

Lenka Holaňová

 

místopředsedkyně Moravské národní obce

 
 
 

Ředitelka nakladatelství Jota, paní Božena Štofková

 
Vánoce v Jotě

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *