PODOLÍ – Kaple Svatého Ducha

Kaple Svatého Ducha v Podolí u Uherského Hradiště je další moravskou pamětihod­ností, jež je přihlášena do projektu Moravské národní obce. Duchovní svatostánek je v jiné dny běžně uzavřen, ale 5. července 2015 bude pro návštěvníky volně přístup­ný. Jedná se o současnou stavbu, vybudování kostela se plánovalo již v první polo­vině 20. století, ale až rok 1995 znamenal počátek její realizace. V tomto roce schválil stavu kaple olomoucký arcibiskup Jan Graubner, v témže roce posvětil zá­kladní kámen papež Jan Pavel II. při své kanonizační návštěvě v Olomouci. Výji­mečnost stavby spočívá v moderní architektuře.

 
     Výrazným prvkem architektonického návrhu je úzká a vysoká věž, která charakterizuje vertikálu duchovního prostoru a ukazuje na nutnost jít v duchovním životě vzhůru k Bohu. Architektura je koncipována v myšlence otevřené náruče. Do věže kaple byly zapojeny elektronické zvony se 16 programy. Oltářní obraz do interiéru namaloval a daroval Jan Černý z Podolí. Starší kostelní lavice byly darovány od farníků z kostela z Prakšic. Nejmenovaným dárcem pak bylo zaplaceno vybavení liturgického prostoru. Obec Podolí může být na svoji kapli právem hrdá. Za pozvánku děkujeme místostarostce obce Podolí, paní Jarmile Kasperové, která rovněž potvrzuje vyvěšení vlajky Moravy na radnici obce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *