1115 RADNIC – Poděkování místopředsedkyně Lenky Holaňové

Vážení představitelé obcí a měst, dnes, v předvečer svátku slovanských věrozvěs­tů, hlavních patronů Moravy a spolupatronů Evropy — svatých Cyrila a Metoděje, chci vyjádřit touto poslední zprávou o iniciativě „Za vyvěšování moravské vlajky“ své poděkování. Děkuji Vám jménem Moravské národní obce, že 5. července 2015 vyvěsíte na budově obecního úřadu nebo radnice moravskou vlajku. Vaše obec se tak zařadila na dlouhý seznam (aktuálních) 1115 obcí a měst, které chovají v úctě Moravu a její cyrilometodějskou tradici. Nesmírně si vážíme Vašeho vztahu k Mora­vě, jejím tradicím, historii a kultuře. Díky Vám a Vašemu hlasu nebude naše rodná země a drahý domov nikdy zapomenuta.

 
     Přeji Vám a Vašim občanům mnoho úspěchů a především radostné a klidné prožití 5. července, našeho moravského svátku.

S úctou

Lenka Holaňová

 

místopředsedkyně Moravské národní obce

 
 
 

 

Výzva k vyvěšení praporů z roku 1885

 
     „Občané! Slavíme letos tisíciletou památku našich ssv. apoštolů slovanských Cyrilla a Methoděje. — S námi slaví pa­mátku tu veškeren širý svět slovanský.
     U vědomí tom sestavil se odbor z plnomocníků všech spolků a ustavených společenstev našich, by oslavení důstojné v městě našem připravil a který Vás tímto vyzývá, by jste dne 5. července, na který den památka sv. těch apoštolů našich připadá a v předvečer tohoto dne se súčastnili oslavení toho a by jste na důkaz úcty a radosti již v předvečer dne 4. čer­vence domy své prápory a věnci ozdobili a po celý den 5. července ozdobené měli.
     …malebnými prapory a pestrými věnci ozdobena budou všechna obydlí … vyzýváme proto Vás, zdární občané města našeho, vyzýváme Vás, bratrští venkované, byste se všichni súčastnili slavnosti, kterouž dne 5. července na paměť mo­ravských věrozvěstů pořádáme.
     Vyvěste prapory, okrášlete obydlí svá zelením a věnci, sami pak přijďte všichni a dokažte, že vážíte si památky sva­tých bratří soluňských Cyrilla a Methoděje, že nade vše ceníte si skvost víry, jejž národu našemu přinesli, že nade vše milujete vlasť, kterouž oni před tisíci lety zachránili a pro níž dosud srdce naše bije.“
 
ZDROJ: Kroměřížské noviny, č. 53, 3. 7. 1885, s. 1, 2

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *