ŠUMPERK – Reportáž z 19. ročníku Slavností města

Stejně jako v předchozích letech se i letos členové a příznivci spolku Moravská ná­rodní obec účastnili těchto pěkných slavností, které se konají jako připomínka nej­významnější události v dějinách města Šumperka. Dne 4. června 1490 se v bývalém šumperském zámku konal sjezd čelních představitelů Markrabství moravského a zá­stupců slezských knížectví. Tento sněm rozhodl o společném postupu moravských a slezských stavů při řešení situace po smrti společného panovníka Matyáše Korvína, který zemřel 6. dubna 1490. Letošní slavnosti také veřejnosti připomenuly 700. vý­ročí narození císaře Karla IV., který jako moravský markrabě Karel I., držel Šum­perk v letech 1333—1340.

 
     Město už v pátek pro širokou veřejnost nabízelo zajímavý program. Lidé mohli například využít k nákupu farmář­ských trhů, zhlédnout divadelní představení nebo okoštovat kvalitu moravských vín z Mikulova. My, moravští patrioti, jsme se však účastnili především sobotního vyvrcholení, kterým je každoročně především slavnostní historický průvod městem. U hlavní scény slavností, která byla tradičně umístěna v Sadech 1. máje, se nakonec sešla skupinka sedmi mo­ravských patriotek a patriotů. V areálu tohoto městského parku bylo rozmístěno mnoho stánků s produkty řemeslné ruč­ní výroby, zemědělských produktů a také informační stánek města Šumperka. Využili jsme proto této možnosti a umísti­li jsme na pult tohoto stánku informační materiály vypracované Moravskou národní obcí. Velmi mne těší, že o pěkně zpracované skládanky s informacemi o naší zemi Moravě, jejích symbolech a s částí textu věnovanou našemu spolku byl opravdu velký zájem.
     Zhlédli jsme vystoupení mnoha historických šermířských spolků a s některými se nám podařilo navázat přátelské vztahy, které v budoucnu mohou přerůst ve spolupráci pokud jde o propagaci Moravy a jejich dějin. Shoda názorů na­stala především při rozhovorech se členy šumperského sdružení Magna Moravia. Tento soubor se nejprve věnoval ukáz­kám z období třicetileté války, ale v současné době je tato historická skupina zvána na nejrůznější akce po celé Evropě, aby obohatila program o ukázky rytířských soubojů a bitev z vrcholného středověku, tedy z období gotiky.
     K propagaci Moravy a moravanství jsme využily také odznaky v moravských barvách, které jsme těmto oddaným moravským rytířům, k jejich velké radosti, věnovali. Protože se hned následující den tento spolek chystal na cestu do Polska, kde bude prezentovat sílu paží, odolnost štítů a ostrost mečů moravských rytířů, věnoval jsem souboru morav­skou vlajku o rozměrech 60 x 90 cm. Byl jsem vedoucím souboru, panem Josefem Langrem ujištěn, že tato žluto-čer­vená bikolóra bude vidět během všech vystoupení a cest, které členové spolku podniknou.
     Slavnostnímu průvodu městem pak vévodil samotný moravský markrabě Karel I., jako císař IV. Ten v doprovodu rytířů, občanů Šumperka a širokého okolí zamířil směrem k radnici důstojně na hřbetu koně. Průvod byl vyzdoben zna­kovými praporci našich historických zemí a díky nám průvod ozdobily také soudobé moravské vlajky. O kráse těchto slavností se můžete přesvědčit z přiložených fotografií. Děkuji všem našim členům a příznivcům, kteří neváhali a do Šumperka na setkání s dávnou historií přijeli.

Stanislav Blažek

 

předseda regionu MNO Haná

 
 
 
Fotogalerie
 
 
 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *