NOMINACE NA OSOBNOST MORAVY 2021 – Mgr. RADOMÍR SURMA

Vážení příznivci, pro nás organizátory ze spolku Moravská národní obec je opravdu velkou ctí, že vám můžeme představit další významnou osobnost naší krásné země, která přijala svoji nominaci v anketě Osobnost Moravy 2021. Touto osobností je akademický malíř a restaurátor Mgr. RADOMÍR SURMA.

Díky výjimečnému nadání a obětavé práci tohoto olomouckého výtvarníka a restaurátora bylo zachráněno a opět získalo svou zašlou krásu již mnoho památek, uměleckých děl a sálů. Jedním z nejvýznamnějších projektů byla etapová obnova Slavnostního sálu olomoucké základní školy Komenium. Tento unikátní prostor z 19. století s freskovým stropem nemá v České republice obdoby. Přes nemalé potíže s následky požáru, který budovu zasáhl v 70. letech a způsobil částečné prohoření stropu, si s touto nelehkou výzvou akademický malíř a restaurátor Mgr. Radomír Surma, za pomoci svého restaurátorského týmu, velmi dobře poradil. A tak se veřejnosti otevřela skvělá možnost znovu obdivovat krásu a zdobnost tohoto jedinečného interiéru, jehož hlavním autorem je pravděpodobně malíř José Hilber. Za úspěšné dokončení obnovy této olomoucké chlouby pan Mgr. Radomír Surma zaslouženě převzal Cenu města Olomouce v kategorii Počin roku 2018.

Neméně unikátním a náročným dílem, které akademický malíř a restaurátor Radomír Surma realizoval v rámci celkové rekonstrukce olomoucké radnice, na jejím jihozápadním nároží, jsou dvojité sluneční hodiny. Autor se snažil v co největší míře respektovat podobu původních slunečních hodin tak, jak se zachovala ve vyobrazeních z druhé poloviny 19. století. Sluneční hodiny zdobily radnici pravděpodobně už v 15. století. Ve 20. století, krátce po vzniku Československé republiky, nechala česká politická reprezentace hodiny zabělit, protože jí vadil jejich silně prohabsburský ráz. O úplný zánik těchto slunečních hodin se za okupace postarali nacisté. Ne náhodou byla hlavním motivem těchto slunečních hodin půlená heraldická figura rakouského orla a olomoucké šachované orlice. Naši moravští předci, olomoučtí měšťané, tak jasně vyjádřili loajalitu k habsburské podunajské monarchii. Součástí tohoto znaku je prsní štít s iniciálami našich panovníků, moravských markrabat Františka Josefa I. a Marie Terezie. Alegorie postav: bůh času Chronos a bohyně moudrosti Sapienza, panorama města Olomouce. Veřejnost se mohla dne 12. května loňského roku účastnit slavnostního odhalení těchto slunečních hodin a setkat se tak přímo s autorem obnovy tohoto skvělého díla, panem Mgr. Radomírem Surmou.

Dalším zajímavým projektem, kterého se velmi úspěšně ujal akademický malíř a olomoucký restaurátor pan Mgr. Radomír Surma, byla obnova původní polychromie unikátních panovnických heraldických galerií Jagelonců z konce 15. století a Habsburků z roku 1591 umístěnými nad oběma vchody olomoucké radnice. Nás Moravany může těšit, že kromě panovnických heraldických symbolů je zde mezi erby zemí, kterým tyto panovnické rody vládly, umístěn také znak naší země Moravy, tedy Markrabství moravského.

Dne 28. března, tedy k letošnímu 429. výročí narození moravského „učitele národů“ Jana Amose Komenského, se Mgr. Radomíru Surmovi podařilo dokončit práci na restaurování umělecky cenné busty tohoto velkého Moravana. Toto sochařské dílo tak může obohatit a zdobit vstupní sál olomoucké ZŠ Komenium.

Samozřejmě nemůžeme popsat všechny restaurátorské práce této velké osobnosti Olomouce a Moravy. Ale i z těchto několika realizací, které jsme v této krátké zprávě zmínili, je naprosto jasné, že nominace akademického malíře a restaurátora, pana Mgr. Radomíra Surmy, v anketě Osobnost Moravy 2021 je naprosto oprávněná a je poděkováním i vyjádřením úcty tomuto významnému člověku, který svým umem vrací krásu cenným uměleckým předmětům a historickým památkám.

Za koordinační tým iniciativy „Osobnost Moravy“  

Stanislav Blažek

Jedna odpověď na “NOMINACE NA OSOBNOST MORAVY 2021 – Mgr. RADOMÍR SURMA”

  1. Úvodní fotografii, na které je zachycen Mgr. Radomír Surma, umělecky ztvátnila fotografka Dita Peppe ve Slavnostním sále ZŠ Komenium.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *