25. ROČNÍK slavnostního otevření loštického betlému

Vážení příznivci Moravy a spolku Moravská národní obec, ve středu 1. prosince 2021 se v hanáckém městečku Loštice konalo už tradiční setkání u uměleckého řezbáře, dřevorytce a autora proslulého Loštického betlému, pana Jaroslava Beneše.

Není bez zajímavosti, že tento moravský patriot byl našim spolkem Moravská národní obec už v roce 2016 nominován na cenu Osobnost Moravy. Na organizaci tohoto společenského setkání se z malé části podíleli také členové našeho Oblastního sdružení MNO Haná.

Všichni účastníci setkání museli kvůli současné epidemii koronavirové infekce respektovat nutná hygienická a bezpečnostní nařízení. Loštický umělec stejně jako v předchozích letech vyřezal z lipového dřeva tři nové postavičky do svého unikátního betlému. Jednalo se o figurky moravského básníka Jiřího Wolkera, světoznámého moravského akademického malíře Emila Fillu a místního ctihodného občana Josefa Bendu, který vykonává funkci rybářského hospodáře. Pozvání do Loštic přijalo mnoho významných osobností Moravy. Přijely například náměstkyně primátora statutárního města Prostějova, paní Ing. Milada Sokolová v doprovodu ředitelky muzea a galerie v Prostějově, paní Mgr. Veroniky Hrbáčkové a také starostka města Chropyně, paní Ing. Věra Sigmundová. Tyto vážené dámy zastupovaly slavné osobnosti svých města to právě Jiřího Wolkera a Emila Fillu. Společně s panem Josefem Bendou během připraveného programu přijaly tradiční pasování a křest posypáním hoblinami z lípy srdčité a uvedením do stavu úplné zdřevnatělosti. Tohoto aktu se jako vždy ujal samotný umělec, řezbář Jaroslav Beneš v pro něj tolik typickém renesančním kostýmu. Přítomna byla také domácí paní starostka Bc. Šárka Havelková Seifertová, pan farář, král Tvarůžek II. a další osobnosti kulturního a společenského života této hanácké metropole tvarůžků, „teho dobryho a voňavyho moravskyho séra“.

Nám zástupcům Moravské národní obce se podařilo prezentovat úspěšné iniciativy našeho spolku nazvané Za vyvěšování moravské vlajky, Vize pro prosperitu a také letošní anketu Osobnost Moravy, která v současné době finišuje. Zároveň jsme poděkovali přítomným představitelům městských samospráv za dlouholetou spolupráci při propagaci hodnot, které představuje naše země Morava. Mnoho přítomných hostů a přátel následně věnovalo svůj podpis na podporu otevření celospolečenské debaty o nutných změnách ve státní správě a samosprávě, které jsou nastíněny v písemných materiálech již výše zmíněné iniciativy Vize pro prosperitu. Po ukončení tohoto slavnostního úvodu se většina účastníků přesunula do vnitřních prostor ateliéru Jaroslava Beneše. Zde bylo pro všechny přátele a účastníky připraveno drobné občerstvení. Každý si mohl prohlédnout nejen samotný unikátní pohyblivý betlém, ale také kříže, sošky, znamení zvěrokruhu a další díla tohoto vpravdě moravského umělce.

V závěru bychom rádi do Loštic pozvali všechny zájemce z řad moravských patriotek a patriotů. Návštěva ateliéru uměleckého řezbáře Jaroslava Beneše a třeba také prohlídka Muzea tvarůžků může být dobrým námětem pro rodinné výlety při poznávání moravské vlasti.

Stanislav Blažek

předseda OS MNO Haná

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *