Válka na Ukrajině – stanovisko vedení Moravské národní obce

Vážení členové a příznivci Moravské národní obce, nepřehlédnutelnou událostí, která nás všechny v posledních dnech zasáhla je tragická válka na Ukrajině. Moravská národní obec je striktně nepolitická organizace a k jednání a činům domácích i zahraničních politiků se programově nevyjadřuje. Vstup ruských vojsk na Ukrajinu

a zahájení války je však natolik extrémní záležitostí, že naši členové oprávněně očekávají vyjádření společného stanoviska vedení Moravské národní obce. Tím spíše, že obě moravské politické strany svá stanoviska již zveřejnily. Bohužel diametrálně odlišná.

Vedení Moravské národní obce se domnívá, že násilný vstup vojsk na území cizího státu je vždy vojenská agrese a zahájení války. Napadený stát má plné právo se bránit a zasluhuje širokou morální i materiální podporu. Omluvou pro útočníka nemůže být argument, že někdo jiný se v minulosti taky choval podobně nebo že napadený dělá nebo si chystá udělat rozhodnutí, se kterými nesouhlasí. Vedení Moravské národní obce proto vyjadřuje Ukrajině a jejímu lidu plnou podporu a vyzývá k urychlenému ukončení bojů, stažení ruských jednotek a k přijetí mírové dohody mezi oběma stranami.

V Brně dne 6. března 2022

za vedení Moravské národní obce z.s.

Ing. Jaroslav Krábek, předseda MNO

5 odpovědí na “Válka na Ukrajině – stanovisko vedení Moravské národní obce”

 1. Vážený pane předsedo, v úvodu tohoto článku označujete Moravskou národní obec jako striktně nepolitickou organizaci. Rád bych se proto zeptal, z jakého důvodu odsuzujete striktně selektivně pouze současné válečné dění na Ukrajině? Odsoudíte snad dodatečně a zpětně v rámci objektivity a vyváženosti také vojenskou agresi zemí NATO proti Jugoslávské svazové republice z roku 1999, vyjádříte plnou podporu nástupnickému Srbsku a jeho lidu a vyzvete jednotky KFOR rozmístěné v Kosovu a Metochii k plnění rezoluce rady bezpečnosti UN1244 a obnově územní celistvosti Srbska? V opačném případě působí stanovisko MNO, resp. vlastní deklarace o apolitickém charakteru MNO silně nevěrohodně. Děkuji a přeji hezký den Vám i celému Vedení MNO.

 2. Vážený pane Vašico. Protože podobné otázky se objevily i od dalších Moravanů mimo struktury MNO z.s., pokusím se odpovědět obecně na všechny.
  1. Proč se vyjadřujeme, jako nepolitická organizace?
  Jak je uvedeno i v textu, obě moravské politické strany svá stanoviska zveřejnily, bohužel diametrálně odlišná. Dokonce mezi nimi vypukla menší „informační válka“. Navíc se obě strany důrazně ptaly MNO, ke kterému stanovisku se přidáme my. Za této situace naši členové žádali o vyjádření jak se mají zachovat. Proto bylo přijato a vydáno stanovisko vedení MNO, za kterým si stojíme a můžeme ho obhájit. Cílem bylo uklidnit situaci a zabránit rozštěpení našich členů na příznivce MZH a Moravanů.
  2. Proč nepíšeme o chování a činech proti ruskému obyvatelstvu Donbasu ze strany Kyjeva?
  My v textu nehodnotíme kolik procent viny je na které straně. Ruská federace provedla širokou operaci, která měla obsadit Kyjev a změnit vládu na Ukrajině. K tomu my pouze konstatujeme: „násilný vstup vojsk na území cizího státu je vždy vojenská agrese a zahájení války. Napadený stát má plné právo se bránit a zasluhuje širokou morální i materiální podporu“. A: „Omluvou pro útočníka nemůže být argument, že napadený dělá nebo si chystá udělat rozhodnutí se kterými nesouhlasí“.
  3. Proč se nevěnujeme stejně bombardování Srbska, či jiným útočným operacím USA (Irák, Afganistán atd.).
  My v textu jasně deklarujeme, že jsme si vědomi uvedených skutečností, ač jsme se k nim nikdy nevyjadřovali. Přesto se domníváme, že: „Omluvou pro útočníka nemůže být argument, že někdo jiný se v minulosti taky choval podobně“.

  Snad jsem přispěl k lepšímu pochopení textu i důvodům a cílům proč vznikl.

  S pozdravem
  Jaroslav Krábek
  Předseda MNO z.s.

 3. Vážený pane předsedo, děkuji za Vaši reakci. Nemohu ale bohužel znát „podobné otázky od ostatních moravanů mimo struktury MNO“, na které se ve skutečnosti odvoláváte a reagujete. Pokusím se nicméně stručně reagovat na Vaše jednotlivé body.
  1. To, že mají jednotlivá polická uskupení diametrálně odlišná stanoviska je z mého pohledu v naprostém pořádku a kdo to nechápe, nerozumí samotné podstatě demokracie. Čemu naopak nerozumím je to, proč by se měla MNO nechat tlačit do vyjádření k tématům, které se netýkají „historie, kultury a tradic Moravy“. Pokud MNO usiluje o konsolidaci svých členů a moravanů obecně, měla by se spíše věnovat tématům, které nás spojují jako je samospráva Moravy, namísto jednostrannému odsuzování pouze vybraných vojenských agresí.
  2. Jistě se shodneme, že vojenská agrese a zahájení války nemusí zdaleka představovat pouze „násilný vstup na území cizího státu“, ale může to být např také bombardování, viz. napdení Jugoslávie.
  3. Že jste si vědomi bombardování Srbska a jiných útočných operací USA nikde va Vašem stanovisku neuvádíte. Pokud jste tak chtěli učinit, měli byste stanovisko zrevidovat a doplnit. V opačném případě nejen že vaše stanovisko vybočuje z vašeho nepolitického charakteru, ale navíc už nepůsobí ani nestranně a objektivně.
  Přeji mnoho úspěchů ve vaší práci pro Moravu a zůstávám s pozdravem,
  Radim Vašica

 4. Vážený pane Vašico. Děkuji za váš hluboký zájem o naše stanovisko k událostem na Ukrajině. Pokusím se proto ještě doplnit svoji minulou odpověď.
  ad.1 Nevím a nemohu soudit, jaké máte zkušenosti z vedením více než stočlenné organizace a jaké máte povědomí o současné spolupráci a nutnosti dobrých vztahů mezi politickými i nepolitickými organizacemi moravského hnutí. S odstupem času však mohu konstatovat, že přijaté stanovisko bylo drtivou většinou našich členů přijato velmi kladně a splnilo svoji úlohu.
  ad.2 Plně s vámi souhlasím.
  ad.3 Vámi uváděné bombardování Srbska, vedle války v Jemenu, napadení Sýrie, Iráku, Afganistánu atd. atd. je plně obsaženo ve větě „Omluvou pro útočníka nemůže být argument, že někdo jiný se v minulosti taky choval podobně“. Výčet takovýchto akcí a případné další úvahy by však již vybočovaly z našeho nepolitického charakteru, který také sám požadujete.
  Vážený pane Vašico, jsem přesvědčen, že tímto jsme již plně vyčerpali problematiku vydání „Stanoviska vedení MNO“ a další diskuze na toto téma by byla jen opakováním již jednou zaznělého. Těším se na vaše názory k dalším tématům.
  S pozdravem
  Jaroslav Krábek
  Předseda MNO z.s.

 5. Vážený pane Krábku, také Vám děkuji za další odpověď a dovolím si krátce reagovat.
  Ad.1 Nemám žádné zkušenosti s vedením stočlenné organizace. Jak si možná sám vzpomenete, tak jsem byl pouze řadovým členem MNO MS Brno. Z mého relativně krátkého členství jsem nicméně nenabyl dojmu, že by vám natolik záleželo na ostatních promoravských organizacích a spolupráci s nimi, abyste nyní na základě toho porušil nepolitický charakter MNO. Pokud se Vám nicméně tímto krokem podařilo zabránit rozkolu MNO na rusofobni a rusofilní frakci, tak tomu rozumim.
  Ad.3 Pokud považuje jako objektivní a vyvážené odsouzení ostatních agresorů (zpravidla „koalice“ vedené USA) všeobecným prohlášením: „Omluvou pro útočníka nemůže být argument, že někdo jiný se v minulosti taky choval podobně“, tak to už raději nechám na posouzení ostatních čtenářů.
  Jen jsem Vás chtěl opravit, že já v žádném případě nepožaduji aby MNO udržovala nepolitický charakter. To je plně věcí vašeho spolku, nicméně z toho co zde od Vás zaznělo hraje zřejmě politika u členů MNO velmi podstatnou roli.
  S pozdravem,
  Radim Vašica

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *