Putování Moravou – Výstup na Velký Kosíř

Nejvyšší hanácká hora Velký Kosíř na Prostějovsku bude 8. října 2016 opět po roce místem, kam srdečně pod hlavičkou „Putování Moravou“ zveme všechny příznivce nenáročné turistiky z řad členů a přátel Moravské národní obce a také veřejnosti. Buřty či něco jiného na opečení s sebou! Osmikilometrová trasa letošního společné­ho výstupu povede ze Slatinek k rozhledně. Po radostném výhledu na kus severní Hané a posezení u ohně pak účastníci sejdou do Čech pod Kosířem, kde bude na vý­běr hned z několika atraktivit — nabízí se procházka zámeckým parkem, expozice na zámku nebo návštěva muzea kočárů či hasičského muzea.
Pokračovat ve čtení „Putování Moravou – Výstup na Velký Kosíř“

Guvernér státu Illinois vyhlásil na 25. září státní svátek Moravanů

Springfield | Bruce Rauner, guvernér státu Illinois (USA), vyhlásil na 25. září 2016 státní svátek. Tzv. Moravian day (Moravský den) má občanům připomínat důležité přínosy moravských přistěhovalců pro americký stát a národ. V proklamaci z 24. srpna 2016 mimo jiné uvedl, že Moravané jsou jedni z nejstarších kulturních skupin na světě, jejichž počátky sahají před vznik Svaté říše římské. Morava — „obilnice“ Československa — země České republiky, zrodila významné osobnosti, např. učitele národů Jana Ámose Komenského nebo Tomáše G. Masaryka. Překrásné lidové kroje a hudba byly vždy součástí amerických komunit Moravanů a jejich spolků. První mo­ravský festival se konal 24. září 1939 v Chicagu.
Pokračovat ve čtení „Guvernér státu Illinois vyhlásil na 25. září státní svátek Moravanů“

BLUDOV – Reportáž z návštěvy žerotínské hrobky

V sobotu 17. září 2016 se v malebné severomoravské obci Bludov, v blízkosti míst­ního kostela svatého Jiří, setkali moravští patrioti, členové a příznivci Moravské národní obce, aby si v místní rodové hrobce připomenuli významné představitele jednoho z velkých moravských šlechtických rodů, pánů ze Žerotína. Tradiční setkání s krátkým proslovem a pietním aktem ku příležitosti výročí narození nejvýznam­nější osobnosti celého žerotínského rodu, Karla staršího ze Žerotína (* 15. září 1564; † 9. října 1636), se každoročně koná pod patronátem místního sdružení MNO Sever a regionu MNO Haná.
Pokračovat ve čtení „BLUDOV – Reportáž z návštěvy žerotínské hrobky“

Mezinárodní konference Sebeurčení evropských regionů a národů

Zveme všechny zájemce o Moravu a evropská regionalistická hnutí na konferenci o Sebeurčení evropských regionů a národů, která se uskuteční v pátek 30. září 2016 na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity na Poříčí 9 v Brně. Pořadatelem akce je politická strana Moravané spolu s dalšími subjekty. Konference se zúčastní vedení Evropské svobod­né aliance, včetně některých europoslanců. Od 19.00 hodin na konferenci navazuje večeře s kulturním programem v blízké restauraci Železná růže na Hlinkách 48. Při­hlášky na konferenci jsou k dispozici zde. Konferenční poplatek je 200,- Kč (700,- Kč i s večeří a večerním kulturním programem).
Pokračovat ve čtení „Mezinárodní konference Sebeurčení evropských regionů a národů“

BLUDOV – Pietní shromáždění u hrobu Karla staršího ze Žerotína

Členové a příznivci regionu MNO Haná a místního sdružení MNO Sever, Vás srdečně zvou na setkání u příležitosti výročí narození Karla staršího ze Žerotína. Připomenu­tí této i dalších osobností z významného moravského rodu proběhne s krátkým piet­ním aktem v rodové hrobce Žerotínů v obci Bludov. Setkání účastníků bude u kos­tela sv. Jiří v sobotu 17. září 2016 v 18.00 hodin.
 
 
 

VYVĚSÍME! – Vyhodnocení soutěže 2016

Vážení přátelé Moravy, Moravané a Moravanky, „VYVĚSÍME! 2016“, tradiční soutěž o Vaše foto s moravskou symbolikou právě skončila. Do půlnoci 31. srpna 2016 jste na facebooku hlasovali o fotku s moravskou výzdobou Vašeho okolí, která se Vám nejvíce líbila. Určili jste tak vítěze i další pořadí. Všem oceněným gratulujeme! Bu­deme Vás kontaktovat s informací o způsobu předání cen.
 
Lenka Holaňová, místopředsedkyně Moravské národní obce
E-mail: holanova@zamoravu.eu, mobil: 604 527 832
Pokračovat ve čtení „VYVĚSÍME! – Vyhodnocení soutěže 2016“

Shrnutí 7. ročníku vlajkové iniciativy

Morava 5. července 2016 vyvěsila moravskou vlajku. Oslavila tak své tradice, vlastní historii a svébytnou kulturu. Morava připomněla světu svou existenci. Výzva Moravské národní obce k vyvěšení moravské vlajky na obecních úřadech byla letos úspěšná u 1230 obcí, což je z celkového počtu cca 1900 obcí velmi významná většina. Iniciativa „Za vyvěšování moravské vlajky“ vstoupila 7. ročníkem do vol­nější fáze s nepříliš velkým nárokem na další růst počtu obcí (letos + 100 obcí opro­ti roku 2015). Jak lidé Moravu vnímají, jsme už dokázali dostatečně, o to více pro­storu jsme mohli věnovat názorům představitelů obcí, jejich pohledu na současnost i budoucnost Moravy v rámci České republiky.
Pokračovat ve čtení „Shrnutí 7. ročníku vlajkové iniciativy“

BRNO – Pozvánka na Den za Moravu

Písně Leoše Janáčka, skladby složené jako hold zemi Moravě, průvod Moravanů, ukázka lidových krojů, burza moravik, odborná přednáška a další — to vše nabídne Den za Moravu, který proběhne již po jedenácté v sobotu 1. října 2016 v Brně. Slavnost začíná v 10.30 hodin v kostele sv. Tomáše na Moravském náměstí, kde bude za zpěvu písní uctěn zde pochovaný Jošt Lucemburský, markrabě moravský, od jehož zvolení králem římským uplyne přesně 606 let. Za víření bubnů a pod zem­skými praporci vyjdou v 11.30 hodin účastníci od kostela do ulic. Zastávky se zpě­vy proběhnou na pěti náměstích. Akce bude zakončena ve 12.30 hodin přednáškou v kostele sv. Michala, blízko někdejší sněmovny moravských zemských stavů.
Pokračovat ve čtení „BRNO – Pozvánka na Den za Moravu“

Nová interaktivní mapa hranice Moravy

Víte, které obce se rozkládají na obou stranách zemské hranice? A které se jí jenom dotýkají. Slyšeli jste o moravských enklávách ve Slezsku?
 
Nová interaktivní mapa historických zemí zobrazuje příslušnost jednotlivých obcích podle stavu před začleněním zemí do Československa v roce 1918. Dále zde naleznete poslední průběh česko-moravské hranice a její překryv se současnými krajskými hranicemi. Najeďte kurzorem myši na obec nebo úsek hranice pro zobrazení více informací.

Putování Moravou – Reportáž z Výstupu na Bradlo

V sobotu 20. srpna 2016 se na památném vrcholu hory Bradlo (600 m n.m.) konal již 6. ročník akce příznačně nazvané „Setkání moravských patriotů“. Tato turisticko-společenská událost byla také letos zařazena do celoroční série Putování Moravou. Už ranní sluníčko naznačovalo, že nám počasí přeje a tak nebylo třeba do naší výba­vy zařadit deštník ani pláštěnku. Naopak v naší výbavě nemohla chybět naše mo­ravská vlajka. Díky dobrému počasí a skvělé propagaci prostřednictvím rozhlasu v obci Lipinka, plakátků, internetových a facebookových stránek se dala očekávat slušná účast moravských vlastenců z okolních obcí.
Pokračovat ve čtení „Putování Moravou – Reportáž z Výstupu na Bradlo“