Na YouTube byl zveřejněn film Den za Moravu 2012

Jsou to již necelé tři měsíce, kdy v Brně proběhl Den za Moravu, největší promoravský festival roku, pořádaný naším občanským sdružením. Protože nebyla sepsána textová reportáž, předkládáme vám nyní dokumentární audiovizuální snímek, který natočil a sestříhal Ing. Karel Švec z MNO. Film (délka 76 min.)
 
Foto 1 (9 snímků)
Foto 2 (31 snímků)
Foto 3 (62 snímků)
Pokračovat ve čtení „Na YouTube byl zveřejněn film Den za Moravu 2012“

BRNO – Pozvánka na Den za Moravu

Občanské sdružení Moravská národní obec pořádá v Brně v sobotu 29. září 2012 tradiční DEN ZA MORAVU — největší promoravský festival roku.
 
Vzácný host: Hugo hrabě Mensdorff-Pouilly.
 
Festival proběhne (v rámci brněnských Slavností vína) u příležitosti uplynutí 1190 let od první písemné zmínky o Moravanech z roku 822 a výročí 602 let od zvolení moravského markraběte Jošta římským králem (1. října 1410).
Pokračovat ve čtení „BRNO – Pozvánka na Den za Moravu“

Reportáž z výletu Za poklady Velké Moravy 2012

Dne 5. května 2012 proběhl celodenní výlet Moravské národní obce, který pořádalo Místní sdružení MNO Podstarohorci. Ráno pronajatý autobus okružní cestou vyzvedl účastníky na třech předem domluvených spádových místech a zamířil do slovenské obce Kopčany. Cestou jsme projížděli přes moravské dědiny, které se již přihlásily k letošnímu 3. ročníku vlajkové iniciativy MNO: Telnice, Žatčany, Moutnice, Těšany, Klobouky u Brna, Krumvíř, Terezín a Hovorany. Pak už stačilo projet skrz Hodonín, opuštěný hraniční přechod, v Holíči doprava a byli jsme v Kopčanech. Zde jsme se procházkou po polní cestě dostali k našemu prvnímu cíli, kterým byl kostel svaté Markéty Antiochijské.
Pokračovat ve čtení „Reportáž z výletu Za poklady Velké Moravy 2012“

BRNO – Reportáž ze 6. ročníku Dne za Moravu

1. října 2011 se v Brně uskutečnil již 6. ročník Dne za Moravu. Akce se konala za účelem připomenutí první písemně dochované zmínky o Moravanech, která pochází z podzimu roku 822 | přesné datum není známo |, a oslavě 601. výročí zvolení moravského markraběte Jošta římským králem, jenž se událo právě 1. října 1410. Letošní Den za Moravu byl první událostí, která probíhala v součinnosti s městskými slavnostmi. Účastníci se začali scházet kolem deváté hodiny v Denisových sadech, kde všechny úvodním slovem přivítal Bc. Adam Vašíček | VV MNO |. Poté již nic nebránilo zahájení letošního ročníku a na řadu přišel první bod programu — Moravské jitro s písničkou a tradiční Výroční pochod Moravanů | 822 – 2011 |.
Pokračovat ve čtení „BRNO – Reportáž ze 6. ročníku Dne za Moravu“

ŽĎÁRSKÉ VRCHY – Minireportáž z 1. ročníku Putování Horáckem

Tak máme za sebou, a dá se říci že úspěšně, 1. ročník Putování Horáckem s podtitulem „…až na Konec světa“. Ještě v sobotu jsme s úzkostí sledovali předpověď počasí, ale to nakonec vyšlo jako na objednávku. Na místo srazu jsme dorazili s mírným předstihem ve dvou autech, honem honem vybalit mimina z autosedaček, předisponovat je do kočárků a postavit se pod rozcestník turistických značek u kruháče před žďárským Kauflandem. Zde bylo oficielní zahájení pochodu. Po chvíli se zde sešlo 11 dospělých, 4 děti, 3 psi (děti a psi pochopitelně patřili k těm dospělým) a jeden zmatený turista, který k nám nepatřil. Jedna společná fotografie na úvod, vzájemné představení a mohli jsme vyrazit.
Pokračovat ve čtení „ŽĎÁRSKÉ VRCHY – Minireportáž z 1. ročníku Putování Horáckem“

BRNO – Pozvánka na Den za Moravu

Moravská národní obec, o. s. ve spolupráci s MNK Brno-Medlánky Vás zve na DEN ZA MORAVU v rámci Slavností vína a Svátku seniorů. Slavnost proběhne u příležitosti uplynutí 1189 let od první písemně dochované zprávy o MORAVANECH z roku 822 a výročí 601 let od zvolení moravského markraběte JOŠTA římským králem.
 

Sobota 1. října 2011 od 9.00 hodin.

BRNO – Denisovy sady, viz Program.
Pokračovat ve čtení „BRNO – Pozvánka na Den za Moravu“

Den za Moravu byl impozantní – poděkování patří všem

Den Za Moravu!

Vážení přátelé a příznivci Moravské národní obce, děkujeme Vám za projevenou podporu, účast a kladné ohlasy na včerejší „Den Za Moravu!“. Jsme velmi potěšeni, že událost vzbudila nadšení i radost a celkově sjednotila moravský lid. Navázala se nová přátelství a nabylo mnoha pozitivních dojmů. V těchto mimořádných chvílích jsme všichni pocítili hrdost, že jsme Moravané.

Pokračovat ve čtení „Den za Moravu byl impozantní – poděkování patří všem“

BRNO – Pozvánka na Den za Moravu

Den Za Moravu!

Oficiální pozvánka v pdf (2,16 MB) a v jpg (200 dpi; 1,99 MB)
MORAVSKÁ NÁRODNÍ OBEC ve spolupráci s Moravským národním kongresem, místním sdružením Brno – Medlánky, si Vás dovoluje pozvat na
 
DEN ZA MORAVU! s kulturním programem – sobota 25. 9. 2010.
 
Akce proběhne při příležitosti uplynutí 1188 let od první písemně dochované zprávy o Moravanech z roku 822.

Pokračovat ve čtení „BRNO – Pozvánka na Den za Moravu“