Za poklady Velké Moravy 2014

V sobotu 19. července 2014 (akce přesunuta z května) pořádá Moravská národní obec, místní sdružení Podstarohorci, jednodenní výlet na archeologickou lokalitu velkomoravské říše Pohansko nedaleko Břeclavi. Do Břeclavi pojedeme vlakem a z Břeclavi na Pohansko nás čeká asi 5 kilometrů dlouhá procházka. Sraz účastníků je v 8.00 hodin v Brně na Hlavním nádraží na 1. nástupišti. Odjezd v 8.36 vlakem R 805 do Břeclavi. V dopoledních hodinách navštívíme Muzeum lehkého opevnění na Pohansku z konce 30. let 20. století. Je zde domluvena prohlídka i s výkladem. Poté se přesuneme k Zámečku Pohansko, který je součástí Lednicko-valtického areálu (UNESCO), který zde v letech 1810 — 1812 nechali postavit Lichtenštejnové.
Pokračovat ve čtení „Za poklady Velké Moravy 2014“

BRNO – Den za Moravu 2013

Moravské slavnosti, pořádané každý rok na přelomu září a října Moravskou národní obcí, o. s., se konaly dne 5. října 2013 již poosmé pod tradičním názvem Den za Moravu. Letos poprvé zaštiťované hejtmanem Jihomoravského kraje, panem JUDr. Michalem Haškem. Moravské slavnosti umožňují setkání lidí se zájmem o Moravu, její historii, kulturu a tradice. Cílem těchto slavností je především připomenout významnou historii a tradice Moravy a posílit zájem veřejnosti o jejich poznávání. Také z tohoto důvodu jsou na slavnostech prezentovány folklorní soubory a pěvecké sbory, historická sdružení a soubory, které svými vystoupeními připomínají význam­né milníky moravské historie.
Pokračovat ve čtení „BRNO – Den za Moravu 2013“

BRNO – Pozvánka na Den za Moravu

Občanské sdružení Moravská národní obec pořádá v sobotu 5. října 2013 v Brně již 8. ročník tradičního Dne za Moravu. Festival si klade za cíl připomenutí významných událostí v historii i současnosti Moravy. Úvodní část Dne za Moravu je zahájena Výročním pochodem Moravanů. Průvod ulicemi centra Brna má sloužit jako připo­mínka první písemné zmínky o Moravanech z podzimu roku 822. Následuje pietní akt v kostele sv. Tomáše na Moravském náměstí u hrobu markraběte Jošta, který byl dne 1. října 1410 zvolen římským králem. Účast zde přislíbili vzácní hosté — JUDr. Richard hrabě Belcredi a Hugo hrabě Mensdorff-Pouilly.
Pokračovat ve čtení „BRNO – Pozvánka na Den za Moravu“

Reportáž z výletu Za poklady Velké Moravy 2013

Tato jednodenní akce tématicky navazovala na loňský, velmi úspěšný zájezd na velkomoravské hradiště u Mikulčic a nedaleko stojící velkomoravský kostelík u slo­venských Kopčan. Byla sobota — 18. května 2013, ale jak se později ukázalo, počasí bylo spíše aprílové. Úderem deváté hodiny odrazil náš autobus od břehů železniční stanice v Brně-Židenicích a nabral kurz směr Uherské hradiště. Abychom si celou cestu zpestřili, odbočili jsme z hlavní trasy a vydali se po úzké klikaté silničce pod hradiště sv. Klimenta, ležící na okraji Buchlovských lesů. Autobus zaparkoval na kraji silnice a my se nadšeně vydali vzhůru k hradišti. Výstup byl poněkud obtížnější než by se dalo čekat a tak jej někteří i vzdali.
Pokračovat ve čtení „Reportáž z výletu Za poklady Velké Moravy 2013“

Za poklady Velké Moravy 2013

V sobotu 18. května 2013 pořádá Moravská národní obec, MS Podstarohorci, celodenní autobusový výlet po archeologických lokalitách Velkomoravské říše v okolí dnešního Uherského Hradiště. O odborný výklad se postará archeolog Mgr. Ondřej Mlejnek z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, člen Moravské národní obce. V dopoledních hodinách navštívíme Hradisko sv. Klimenta, které se nachází v Chřibech nedaleko Osvětiman a základy velkomoravských kostelů v Uherském Hradišti a Starém Městě. Po obědě si prohlédneme Památník Velké Moravy ve Starém Městě, vybudovaný nad základy první objevené (prokazatelně velkomoravské) kamenné stavby na našem území — kostela „Na Valách“.
Pokračovat ve čtení „Za poklady Velké Moravy 2013“

Na YouTube byl zveřejněn film Den za Moravu 2012

Jsou to již necelé tři měsíce, kdy v Brně proběhl Den za Moravu, největší promoravský festival roku, pořádaný naším občanským sdružením. Protože nebyla sepsána textová reportáž, předkládáme vám nyní dokumentární audiovizuální snímek, který natočil a sestříhal Ing. Karel Švec z MNO. Film (délka 76 min.)
 
Foto 1 (9 snímků)
Foto 2 (31 snímků)
Foto 3 (62 snímků)
Pokračovat ve čtení „Na YouTube byl zveřejněn film Den za Moravu 2012“

BRNO – Pozvánka na Den za Moravu

Občanské sdružení Moravská národní obec pořádá v Brně v sobotu 29. září 2012 tradiční DEN ZA MORAVU — největší promoravský festival roku.
 
Vzácný host: Hugo hrabě Mensdorff-Pouilly.
 
Festival proběhne (v rámci brněnských Slavností vína) u příležitosti uplynutí 1190 let od první písemné zmínky o Moravanech z roku 822 a výročí 602 let od zvolení moravského markraběte Jošta římským králem (1. října 1410).
Pokračovat ve čtení „BRNO – Pozvánka na Den za Moravu“

Reportáž z výletu Za poklady Velké Moravy 2012

Dne 5. května 2012 proběhl celodenní výlet Moravské národní obce, který pořádalo Místní sdružení MNO Podstarohorci. Ráno pronajatý autobus okružní cestou vyzvedl účastníky na třech předem domluvených spádových místech a zamířil do slovenské obce Kopčany. Cestou jsme projížděli přes moravské dědiny, které se již přihlásily k letošnímu 3. ročníku vlajkové iniciativy MNO: Telnice, Žatčany, Moutnice, Těšany, Klobouky u Brna, Krumvíř, Terezín a Hovorany. Pak už stačilo projet skrz Hodonín, opuštěný hraniční přechod, v Holíči doprava a byli jsme v Kopčanech. Zde jsme se procházkou po polní cestě dostali k našemu prvnímu cíli, kterým byl kostel svaté Markéty Antiochijské.
Pokračovat ve čtení „Reportáž z výletu Za poklady Velké Moravy 2012“