BRNO – Reportáž ze 6. ročníku Dne za Moravu

1. října 2011 se v Brně uskutečnil již 6. ročník Dne za Moravu. Akce se konala za účelem připomenutí první písemně dochované zmínky o Moravanech, která pochází z podzimu roku 822 | přesné datum není známo |, a oslavě 601. výročí zvolení moravského markraběte Jošta římským králem, jenž se událo právě 1. října 1410. Letošní Den za Moravu byl první událostí, která probíhala v součinnosti s městskými slavnostmi. Účastníci se začali scházet kolem deváté hodiny v Denisových sadech, kde všechny úvodním slovem přivítal Bc. Adam Vašíček | VV MNO |. Poté již nic nebránilo zahájení letošního ročníku a na řadu přišel první bod programu — Moravské jitro s písničkou a tradiční Výroční pochod Moravanů | 822 – 2011 |.
Pokračovat ve čtení „BRNO – Reportáž ze 6. ročníku Dne za Moravu“

BRNO – Pozvánka na Den za Moravu

Moravská národní obec, o. s. ve spolupráci s MNK Brno-Medlánky Vás zve na DEN ZA MORAVU v rámci Slavností vína a Svátku seniorů. Slavnost proběhne u příležitosti uplynutí 1189 let od první písemně dochované zprávy o MORAVANECH z roku 822 a výročí 601 let od zvolení moravského markraběte JOŠTA římským králem.
 

Sobota 1. října 2011 od 9.00 hodin.

BRNO – Denisovy sady, viz Program.
Pokračovat ve čtení „BRNO – Pozvánka na Den za Moravu“

Den za Moravu byl impozantní – poděkování patří všem

Den Za Moravu!

Vážení přátelé a příznivci Moravské národní obce, děkujeme Vám za projevenou podporu, účast a kladné ohlasy na včerejší „Den Za Moravu!“. Jsme velmi potěšeni, že událost vzbudila nadšení i radost a celkově sjednotila moravský lid. Navázala se nová přátelství a nabylo mnoha pozitivních dojmů. V těchto mimořádných chvílích jsme všichni pocítili hrdost, že jsme Moravané.

Pokračovat ve čtení „Den za Moravu byl impozantní – poděkování patří všem“

BRNO – Pozvánka na Den za Moravu

Den Za Moravu!

Oficiální pozvánka v pdf (2,16 MB) a v jpg (200 dpi; 1,99 MB)
MORAVSKÁ NÁRODNÍ OBEC ve spolupráci s Moravským národním kongresem, místním sdružením Brno – Medlánky, si Vás dovoluje pozvat na
 
DEN ZA MORAVU! s kulturním programem – sobota 25. 9. 2010.
 
Akce proběhne při příležitosti uplynutí 1188 let od první písemně dochované zprávy o Moravanech z roku 822.

Pokračovat ve čtení „BRNO – Pozvánka na Den za Moravu“

BRNO – Reportáž ze 4. ročníku Výročního pochodu Moravanů

V sobotu 12. září 2009 se v Brně uskutečnil již 4. ročník Výročního pochodu Mora­vanů, konaného při příležitosti uplynutí 1187 let od první písemně dochované zprá­vy o Moravanech. Přestože trasa z Denisových sadů na Moravské náměstí byla tra­diční, pochod se od loňského v mnohém lišil. Účast více než 140 lidí, včetně Morav­ských rytířů, dvacítky krojovaných zpěváků, bubeníků v historických uniformách a les moravských vlajek a symbolů působili impozantně. Průběh pochodu je dobře znám z mnoha záběrů a krátkých šotů přístupných na internetu. Velmi kvalitní je i 45 minut trvající záznam na DVD, který již mnozí získali přímo na besedách MNO. Proto jen několik postřehů. Pokračovat ve čtení „BRNO – Reportáž ze 4. ročníku Výročního pochodu Moravanů“

BRNO – Reportáž z Výročního pochodu Moravanů

V sobotu 7. října 2006 se v Brně uskutečnil první ročník Výročního pochodu Mora­vanů, konaného při příležitosti uplynutí 1184 let od první písemně dochované zprávy o Moravanech. Tento pochod, organizovaný naší obcí, byl vyústěním dlouhé diskuse o potřebě nalézt účinnou formu připomínky stálé a nepřetržité existence Moravanů na území Moravy. Akce byla zahájena dle programu v 10.00 v Denisovych sadech u ulice Biskupské krátkým vystoupením organizátorů. Následně se pochod za zvuku bubnu vydal na trasu: Denisovy sady — Biskupská — Zelný trh — Radnická — Dominikánské náměstí — Veselá — Česká — Joštova — Moravské náměstí.
Pokračovat ve čtení „BRNO – Reportáž z Výročního pochodu Moravanů“

BRNO – Pozvánka na Výroční pochod Moravanů

V polovině roku 2005 schválila Společná rada MNO záměr zahájit pořádání Výročních pochodů Moravanů. Na rozdíl od turistického a vlastivědného Putování Moravou má mít pochod zcela jiné zaměření. Přestože Moravská národní obec není politickou organizací, stále silněji cítíme, že nastává doba, kdy je vhodné veřejně vystoupit a jednoznačně se přihlásit k ideji moravanství. To je doposud v mediích prezento­váno především jako aktivita různých tzv. „moravistických“ politických stran, hnutí a skupin, jejichž cíle, činy i někteří představitelé, jsou často líčeny v podivném světle a souvislostech. Proto cítíme potřebu veřejnosti jasně sdělit:
Pokračovat ve čtení „BRNO – Pozvánka na Výroční pochod Moravanů“