OLOMOUC, Svatý Kopeček – setkání Moravanek a Moravanů

Vážení přátelé, místní sdružení MNO Olomoucko a region MNO Haná ve spolupráci s místním sdružením MNO Horácko si dovolují vás v sobotu 22. 4. 2017 co nejsrdečněji pozvat na další akci z cyklu Putování Moravou – Setkání Moravanek a Moravanů na Svatém Kopečku.
Sejdeme se v 9:00 hodin před budovou hlavního vlakového nádraží v Olomouci. Společně pak autobusem MHD dojedeme až na Svatý Kopeček (je vhodné si předem přímo ve vestibulu vlakového hl.n. zakoupit dva lístky na MHD).
 
  Pokračovat ve čtení „OLOMOUC, Svatý Kopeček – setkání Moravanek a Moravanů“

Putování Moravou – Novoroční výstup na Bradlo

Vážení přátelé, Moravanky a Moravané, místní sdružení MNO Uničovsko za podpory regionu MNO Haná pořádá již tradičně pro všechny své příznivce akci nazvanou „Novoroční setkání moravských patriotů na Bradle“. Sejdeme se 1. ledna 2017 od 9.00 do 12.00 hodin na skalnatém vrcholu Bradla, který je nejvyšším bodem Úsovské vrchoviny. Bradlo (600 m n.m.) nás za vynaložené úsilí při výstupu odmění kruhovým výhledem na strmé srázy Hrubého Jeseníku, oblé kopce pohoří Nízkého Jeseníku a při pohledu na jih a jihozápad budete moci spatřit rovinatou krajinu Uničovské tabule a Hané. Výstup je možný ze železničních zastávek v Nové Hradeč­né nebo v Libině (trať Olomouc — Šumperk).
Pokračovat ve čtení „Putování Moravou – Novoroční výstup na Bradlo“

Putování Moravou – Výstup na Velký Kosíř

Nejvyšší hanácká hora Velký Kosíř na Prostějovsku bude 8. října 2016 opět po roce místem, kam srdečně pod hlavičkou „Putování Moravou“ zveme všechny příznivce nenáročné turistiky z řad členů a přátel Moravské národní obce a také veřejnosti. Buřty či něco jiného na opečení s sebou! Osmikilometrová trasa letošního společné­ho výstupu povede ze Slatinek k rozhledně. Po radostném výhledu na kus severní Hané a posezení u ohně pak účastníci sejdou do Čech pod Kosířem, kde bude na vý­běr hned z několika atraktivit — nabízí se procházka zámeckým parkem, expozice na zámku nebo návštěva muzea kočárů či hasičského muzea.
Pokračovat ve čtení „Putování Moravou – Výstup na Velký Kosíř“

Putování Moravou – Reportáž z Výstupu na Bradlo

V sobotu 20. srpna 2016 se na památném vrcholu hory Bradlo (600 m n.m.) konal již 6. ročník akce příznačně nazvané „Setkání moravských patriotů“. Tato turisticko-společenská událost byla také letos zařazena do celoroční série Putování Moravou. Už ranní sluníčko naznačovalo, že nám počasí přeje a tak nebylo třeba do naší výba­vy zařadit deštník ani pláštěnku. Naopak v naší výbavě nemohla chybět naše mo­ravská vlajka. Díky dobrému počasí a skvělé propagaci prostřednictvím rozhlasu v obci Lipinka, plakátků, internetových a facebookových stránek se dala očekávat slušná účast moravských vlastenců z okolních obcí.
Pokračovat ve čtení „Putování Moravou – Reportáž z Výstupu na Bradlo“

Putování Moravou – Výstup na Bradlo

Moravská národní obec — místní sdružení MNO Uničovsko a region MNO Haná — po­řádá ve spolupráci s obcí Lipinka dne 20. srpna 2016 od 10.00 hodin na památ­ném vrcholu Bradlo, turisticko-společenskou akci ze série Putování MoravouVý­stup na Bradlo aneb VI. ročník Setkání moravských patriotů. Srdečně zveme na tento sraz všechny opravdové patriotky a patrioty, lidi dobré vůle, kterým nechybí hrdost na historii, kulturu a tradice naší země Moravy. Čeká Vás krásná příroda Úsovské vrchoviny a skalnatý, pověstmi opředený vrchol Bradlo (600 m n. m.), kte­rý je nejvyšší horou tohoto geomorfologického celku. Během setkání se můžete tě­šit na drobné občerstvení.
Pokračovat ve čtení „Putování Moravou – Výstup na Bradlo“

Cyklistický výlet z Brna do Dolních Kounic a zpět

Místní sdružení MNO Brno pořádá pod hlavičkou Putování Moravou, „Cyklistický vý­let z Brna do Dolních Kounic a zpět“. Akce se uskuteční v sobotu 18. června 2016. Sraz v 10.00 hodin na jihu Brna u soutoku řeky Svratky a Svitavy. Příjezd do Dol­ních Kounic cca ve 12.00 hodin. Účastníci dle dohody mohou na místě navštívit zří­ceninu kláštera Rosa coeli, dolnokounický zámek, synagogu, židovský hřbitov a 14 kapliček křížové cesty, vedoucí na malebný kopec nad městem s barokní kaplí sv. Antonína. Sdělte prosím do neděle 12. června 2016 předsedovi místního sdružení MNO Brno, Ing. Radkovi Veselému, zda se cyklistického výletu zúčastníte. Následně obdr­žíte další upřesňující informace. Kontakt: vesely@zamoravu.eu.

Za poklady Velké Moravy 2016

V sobotu 4. června 2016 pořádá Moravská národní obec, místní sdružení Podstaro­horci, jednodenní výlet do Nitry. Odborný výklad zajištěn. Odjezd v 6.00 hodin od železničního nádraží Brno-Židenice. Cena za místo v autobuse: dospělí 450,- Kč, děti do 15 let 200,- Kč. Účet: 670100-2202724583/6210 (do poznámky k platbě ne­zapomeňte připsat jméno a počet lidí).
 
Miroslav Musil, koordinátor výletu
E-mail: zdenao@seznam.cz
Mobil: 725 981 055
Pokračovat ve čtení „Za poklady Velké Moravy 2016“

Putování Moravou – Pochod přírodním parkem Sovinecko

Vážení přátelé, Moravanky a Moravané, stejně jako v předchozích letech si Vás do­volujeme srdečně pozvat v sobotu 21. května 2016 do Dlouhé Loučky na již tradič­ní, 14 ročník dálkového Pochodu přírodním parkem Sovinecko. Náš spolek Morav­ská národní obec s touto rozlehlou obcí (ležící na severním okraji Hornomoravského úvalu) již sedmým rokem spolupracuje při propagaci Moravy a přirozeného mora­vanství, a to především prostřednictvím iniciativy nazvané „Za vyvěšování morav­ské vlajky“. Také z tohoto důvodu jsme se rozhodli i letos organizačně zajistit účast členů a příznivců regionu MNO Haná na tomto turistickém pochodu.
Pokračovat ve čtení „Putování Moravou – Pochod přírodním parkem Sovinecko“

Putování Moravou – Reportáž z Výstupu na Svatý Kopeček

Hanácké kopečky táhnou. Je jedno, jestli z rovinatých břehů Moravy vyrazíte k Vel­kému Kosíři nebo na Svatý Kopeček, vždy cestou potkáte spoustu lidí, kteří míří stejným směrem anebo již zpět domů. Potvrdilo se to i o uplynulé sobotě, kdy se uskutečnil už pátý ročník Výstupu na Svatý Kopeček, pořádaný místním sdružením Olomoucko. K poutní bazilice a domu, kde žil a tvořil Jiří Wolker, dorazilo pěta­dvacet turistů a pes, což je pěkná výprava, zvlášť když pomyslíme, že z Olomouce je to na Kopeček „co by kamenem dohodil“ a cílem výletu nebyla hojně navštěvo­vaná zoologická zahrada. Výprava to navíc byla věkově pestrá a se zajímavým pře­kvapením na závěr. Ale popořádku.
Pokračovat ve čtení „Putování Moravou – Reportáž z Výstupu na Svatý Kopeček“

Putování Moravou – Výstup na Svatý Kopeček

Svatý Kopeček patří k oblíbeným výletním místům Olomoučanů, a tak nesmí chybět ani v nabídce tzv. „Větrání“, které se uskuteční 23. dubna 2016. Sraz v 9.20 ho­din na hlavním nádraží v Olomouci. Společný odjezd v 9.37 hodin. Oficiální začátek v 10.10 hodin na vlakové zastávce v Bohuňovicích, po příjezdu vlaku od Uničova a Šternberka. K bazilice ovšem nedojedeme městským autobusem, nýbrž k ní dojde­me po pohodové 12km trase z Bohuňovic. Cesta povede kolem golfového hřiště ve Vésce nebo přes zříceninu kartuziánského kláštera v Dolanech. Vycházka je součástí turistických sérií „Větrání“ webu Radost z pohybu a „Putování Moravou“ spolku Moravská národní obec. Martin Višňa, předseda MNO Olomoucko. Událost na FB.