Putování Moravou – Reportáž z výletu Na kraji Hané

Teploty jen nízko nad nulou neodradily v sobotu 28. listopadu 2015 jedenáctku tu­ristů od účasti na posledním Putování Moravou s místním sdružením MNO Olomouc­ko, které vedlo na kraj Hané, tam, kde se hanácká rovina zvedá ve vrcholky Zá­břežské a Drahanské vrchoviny. Jedenáctikilometrová trasa začala u Běleckého mlý­na nedaleko Kostelce na Hané. Postupně po lesní silnici vystoupala oborou až k Pře­myslovicím, kde se tyčí zachovalý kamenný větrný mlýn, stojící uprostřed dvora pl­ného hospodářských zvířat, hlavně hus, koz a ovcí. To se samozřejmě líbilo dvanác­tému čtyřnohému účastníku výletu — psu Charliemu, který zvířectvo po dvoře po­řádně prohnal. Jen těžko jej šlo zastavit…
Pokračovat ve čtení „Putování Moravou – Reportáž z výletu Na kraji Hané“

Putování Moravou – Na kraji Hané

Do míst, kde se rovinatá Haná zvedá ve vrcholky Drahanské a Zábřežské vrchoviny se v sobotu 28. listopadu 2015 vydá další pokračování Putování Moravou. Podívá­me se do obce Stražisko, kterou si v minulosti oblíbili prostějovští měšťané, i na další místa. Spíše nenáročná procházka bude mít maximálně jedenáct kilometrů. To především podle počasí, přece jen se nechceme nachladit. Putování začne u Bě­leckého mlýna, oblíbené výletní restaurace, t. č. bohužel zavřené. Stejnojmennou oborou vystoupáme z údolí řeky Romže do Přemyslovic, kde si prohlédneme větrný mlýn a zámek. Poté opět sestoupíme do údolí — do Stražiska. Tam se podíváme ke kostelíku a také do vilové čtvrti, kde trávili prostějovští měšťané svůj volný čas.
Pokračovat ve čtení „Putování Moravou – Na kraji Hané“

Putování Moravou – Reportáž z větrného sopečného Bruntálska

Člověk míní, příroda mění. Parafráze známého rčení zcela vystihuje výlet z cyklu Putování Moravou, na který jsme vyrazili v sobotu 14. listopadu 2015. V plánu byla prohlídka Bruntálu a následně výšlap mezi sopky v okolí, který zahrnoval výstup na Venušinu sopku, ukončený ve Valšově. Ošleháni silným větrem jsme ovšem usoudi­li, že trasu zkrátíme, a tak jsme po prohlídce centra Bruntálu vyrazili „jen“ na bliž­ší vyhaslou sopku, Uhlířský vrch s poutním kostelem Panny Marie Pomocné. I zkrá­cený výlet ovšem stál za to. Když si odmyslíme vítr, tak slunečné počasí umožnilo krásný výhled nejen na ostatní sopečné vrcholy Bruntálska, ale v dáli byl dobře vidět i Praděd a další jesenické hory.
Pokračovat ve čtení „Putování Moravou – Reportáž z větrného sopečného Bruntálska“

Putování Moravou – Krajem vyhaslých sopek

Další výlet ze série Větrání se uskuteční 14. listopadu 2015 a bude do nejstaršího města a mezi nejmladší sopky. Tím městem je starobylý Bruntál, založený v době, kdy vznikalo Moravské markrabství. V jeho okolí se tyčí několik vyhaslých čtvrto­horních sopek. Na jednu z nich, Venušinu, účastníci vystoupají za účelem rozhledu po kraji. Podobně jako cesta na Hřebečsko to výlet nebude nejlehčí. Na turisty čeká sedmnáctikilometrová trasa mezi Bruntálem a Valšovem. Nejprve si „větrači“ pro­hlédnou historické centrum Bruntálu a poté již zamíří mezi vrchy Nízkého Jeseníku.
 
Pokračovat ve čtení „Putování Moravou – Krajem vyhaslých sopek“

Putování Moravou – Reportáž z výletu na podzimní Hřebečsko

Pestrou škálu podzimních barev nabídl v poslední říjnovou sobotu výlet, jehož trasa vedla přes kopce a údolí mezi Městečkem Trnávkou a Moravskou Třebovou na Hře­bečsku. Pětice účastníků si užila jak mlhy jako mléko, tak hřejivých slunečních pa­prsků, které prorážely barevné koruny stromů. Už ve vlaku bylo jasné, že začátek výletu bude dost tajemný. Z oken nebylo téměř nic vidět, údolí mezi Prostějovem a Chornicemi halila hustá mlha a krajina pod hradem Cimburkem na tom nebyla ji­nak. Zříceniny hradu i přes mlhu výletníci v doprovodu moravských barev dosáhli bez problémů, jen výhled z něj byl podobný jako před dvěma týdny z rozhledny na Velkém Kosíři, tedy žádný. Nicméně na fotkách vypadá zamlžený hrad velmi dobře.
Pokračovat ve čtení „Putování Moravou – Reportáž z výletu na podzimní Hřebečsko“

Putování Moravou – Reportáž z Výstupu na rozhlednu Brdo

Letošní druhý ročník výstupu na nejvyšší horu moravských Chřibů — Brdo s rozhled­nou — na den výročí vzniku československého státu a den sv. Rostislava Morav­ského (28. října 2015) se neobyčejně vydařil. Počasí bylo pěkné, slunečné, jen tro­chu větrno. Většina z nás vyrazila z rozcestí Bunč mezi Kostelanami, Zdounkami a Modrou, někteří jedinci si troufli na příkřejší výšlap z Roštína. Rozhlednu v tento den pravidelně navštěvuje spousta lidí z celého okolí. Ráno se chodí spíše bez vla­jek, kolem poledne někteří nesli československé (dnes české státní) vlajky k uctění státního svátku. Moravské žluto-červené vlajky tak příjemně dotvářeli atmosféru této lidové akce.
Pokračovat ve čtení „Putování Moravou – Reportáž z Výstupu na rozhlednu Brdo“

Putování Moravou – Reportáž z Výstupu na Velký Kosíř

Výšlap se v sobotu 17. října 2015 vydařil. Na cestu se vydala patnáctka lidí, převáž­ně studentů a školáků. Celou dobu skupinu provázela moravská vlajka jednoho z účastníků — příznivce Moravské národní obce. Alespoň zvenčí si účastníci prohlédli pamětihodnosti v Drahanovicích. Rozhledna na vrcholu Kosíře sice tentokrát moc dobrý výhled nenabídla, ovšem táborák pod rozhlednou byl velmi příjemný. Při ses­tupu k nejbližší vlakové zastávce pak skupina obdivovala podzimní krajinu, zejmé­na v okolí národní přírodní památky Státní lom. Po celý výlet přálo turistům počasí, drobné kapky deště spadly z nebe až v závěru cesty v Čelechovicích na Hané.
Pokračovat ve čtení „Putování Moravou – Reportáž z Výstupu na Velký Kosíř“

Putování Moravou – Hřebečskem z Městečka Trnávky do Mor. Třebové

Přestože turistická sezona již skončila a podzim je v plném proudu, přijměte po­zvání na další pokračování seriálu Putování Moravou. Dne 31. října 2015 je v plá­nu dvanáctikilometrová cesta údolími a lesy Hřebečska mezi Městečkem Trnávkou a Moravskou Třebovou. Dvanáct kilometrů je pouze „základ“. Nebude-li před vý­letem pršet, je možné si trasu zpestřit o výstupy ke zřícenině hradu Cimburk nebo k rozhledně Pastýřka. I v „základu“ ovšem výlet nabídne řadu zajímavostí, napří­klad lidovou architekturu na přechodu Hřebečska a Malé Hané, upomínky na stavbu tzv. Hitlerovy dálnice, studánku V Pekle nebo památky moravskotřebovské městské památkové rezervace.
Pokračovat ve čtení „Putování Moravou – Hřebečskem z Městečka Trnávky do Mor. Třebové“

Putování Moravou – Výstup na rozhlednu Brdo

Vážení Moravané a příznivci Moravy, zveme Vás na 2. ročník Putování Moravou — Výstup na rozhlednu Brdo. Akce se uskuteční 28. října 2015. Vrch Brdo je nej­vyšším vrcholem Chřibů, které v podstatě tvoří hranici dvou moravských kulturních oblastí — Hané a Slovácka. Tento státní svátek si připomeneme nejen události závěru 1. světové války, kdy vznikl československý stát a Markrabství moravské se stalo Zemí moravskou, ale také oslavíme svátek sv. Rostislava Moravského, velko­moravského panovníka. Sraz moravských patriotů s moravskými vlajkami bude v 11.00 hodin na rozhledně Brdo. Výzva pro účastníky, kteří půjdou nekoordinovaně: prosíme, zašlete nám fotografie s moravskou vlajkou na níže uvedený e-mail.
Pokračovat ve čtení „Putování Moravou – Výstup na rozhlednu Brdo“

Putování Moravou – Výstup na Velký Kosíř

„Hanácké Mont Blank.“ Za touto lichotivou přezdívkou se skrývá Velký Kosíř. Dle alpských měřítek bezvýznamné návrší ve výškových poměrech rovinaté Hané, ov­šem se svými 442 metry dominantní vrchol západní části Olomoucka. Nejen kvůli přezdívce by ovšem neměl uniknout vaší pozornosti a v sobotu 17. října též vašim krokům. Velký Kosíř je jedním z nejjižnějších výběžků Zábřežské vrchoviny, od ro­ku 2000 je chráněn jako přírodní park s několika přírodními památkami a rezer­vacemi, z nichž jsou nejvýznamnější Růžičkův a Státní lom nebo Studený kout. Ko­síř proslul také jako archeologická lokalita. O všech zajímavostech vyprávějí tabule naučné stezky.
Pokračovat ve čtení „Putování Moravou – Výstup na Velký Kosíř“