MORAVSKÝ KRAS – Minireportáž z 8. ročníku Putování Moravou

21. května 2011 proběhl 8. ročník tradičního výletu MNO do Moravského krasu – Putování Moravou. Akci již podruhé společně pořádala dvě Místní sdružení MNO – Blansko a Mladá sajtna. Na srazu u železniční stanice Adamov-zastávka se sešlo 41 účastníků, které na úvod přivítal zástupce MNO, Adam Vašíček. Poté jsme vyrazili po žluté značce po Doubské cestě kolem lesních studánek. V krásném a teplém počasí nás příjemně osvěžovaly. Na palouku U Srnce byla po nemalém počátečním stoupání přestávka. Zde jsme si prohlédli informační tabule, na kterých se dočetli o zaniklých železářských a hutnických tradicích nejen z období Velké Moravy.

 
 
 

Poté naše kroky směřovaly k nejvyššímu bodu naší výpravy – Máchovu pomníku (505 m. n. m.). Byl zde nádherný výhled do okolní krajiny. V dáli jsme spatřili maloměřický teplárenský komín (200 m), na obzoru pak Pálavu. Na tomto krásném místě jsme si odpočinuli a posilnili. Pořadateli akce tu byly navíc rozdány pamětní listy. Po přestávce jsme zamířili do území milířišt. Zde nám archeolog Ondřej Mlejnek (MNO) udělal krátký, avšak poutavý výklad o historii střední části Moravského krasu. Poté jsme pokračovali k dalším cílům naší výpravy. Co čert ovšem nechtěl? Nějak se nám cestou zatoulala turistická značka. Organizátory akce to však nevyvedlo z míry. Vojtěch Říha (MNO) během chvíle našel náhradní a přímou cestu-necestu. Po rychlém sestupu a zdolání této nenadálé překážky jsme opět pokračovali podle plánu. Zbylé zbloudilé účastníky úspěšně po mobilu prozměnu navigoval Vladimír Novotný (MNO). Přes hutnickou lokalitu Padouch jsme přes malebně zalesněné údolí šlapali po cestě zvané Padouchová. Zde jsme se opět setkali s účastníky ze Žďáru nad Sázavou. Ti nás museli předtím opustit, protože s kočárkem by se jim těžko zdolávala předešlá místa. S moravskou vlajkou jsme tak vesele a s elánem pokračovali v dalším putování. Došli jsme až k podivínskému jeskyňáři a poustevníkovi u jeskyňky Děravka. Po zevrubné prohlídce jeho obydlí jsme se pak zastavili u nedaleké Klostermannovy studánky. Zde stojí za zmínku pár zajímavostí. Dětští účastníci tu živě a vážně diskutovali o tom, kdo z nich je větší Moravák. Také se mezi námi objevil zlodějíček! Černý pes, který v nestřeženém okamžiku schlamstnul svačinu na chvíli odloženou na dřevěné lavici. Odtud jsme pak kolem důlních jezírek pokračovali až k litinovému kříži z roku 1822, který nechal vztyčit starohrabě František Hugo Salm. Od kříže to byl jen nepatrný kousek do samotné obce Rudice a do restaurace na Tumperku. Propocení a zaprášení účastníci rádi zavítali do tohoto pohostinského zařízení. Po zaslouženém občerstvení nás čekalo ještě Rudické propadání, jež si užily zejména děti, kterým snad ani trochu nescházely síly a prolézaly kdejakou jeskyňku a skálu. Podél Jedovnického potoka jsme pak došli až do Jedovnic na autobus směr Blansko a Brno, kde naše akce končila. A co napsat na závěr? Snad to, že Putování Moravou splnilo všechna naše očekávání a výrazně se omladila účast. Sešli se tu různí moravští patrioti z celé Moravy. Účastníci se na akci mohli například dozvědět, jak pokračuje naše vlajková iniciativa ZA VYVĚŠOVÁNÍ MORAVSKÝCH VLAJEK (nejen) na radnicích. Dále podebatovat na rozličná témata, navázat nová kamarádství, upevnit ta současná a samozřejmě nescházela ani dobrá nálada. Prostě řečeno, kdo tam nebyl, zaváhal. Tak příště, co říkáte?


Já su taky Moravák, HAF!

Chvíle odpočinku

Vojtěch Říha rozdává pamětní listy účastníkům Putování Moravou

Pamětní list (2011)

Stanislav Blažek slavnostně předává průkazku MNO Aleši Zapletalovi

Společný snímek většiny účastníků u Máchova pomníku
Společný snímek většiny účastníků u Máchova pomníku

Ondřej Mlejnek při výkladu historie střední části Moravského krasu
Ondřej Mlejnek při výkladu historie střední části Moravského krasu

Turistická značka se nám nějak zatoulala, ale dobrá nálada zůstala
Turistická značka se nám nějak zatoulala, ale dobrá nálada zůstala

Účastníci ze Žďáru nad Sázavou i s malou Evičkou
Účastníci ze Žďáru nad Sázavou i s malou Evičkou

U poustevníka Marka a jeho jeskyňky Děravka

U Klostermannovy studánky

Na Putování Moravou se mimo jiné upevňovala kamarádství - Vojtěch Říha, Vladimír Novotný a Stanislav Blažek

Jedna odpověď na “MORAVSKÝ KRAS – Minireportáž z 8. ročníku Putování Moravou”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *