ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – Minireportáž z ustavující schůze MS HORÁCKO

Ve čtvrtek 26. května 2011 se v salonku žďárského Hotelu U Labutě od 18.00 hodin konala ustavující schůze Místního sdružení Moravské národní obce Horácko. Setkání se zúčastnili čtyři budoucí členové sdružení: Lenka Holaňová, Jan Kuča, David Unger, Petr Zvědělík a jeden příznivec. Přítomní se vzájemně představili, každý pohovořil o svém životě, profesi a vztahu k Moravě. Ustavující schůzi přijel z Brna podpořit i předseda MNO Ing. Jaroslav Krábek. Ten představil novým členům zaměření a činnost organizace. Poté proběhla rozprava o budoucnosti Moravy, zejména s důrazem na specifickou oblast moravského Horácka. Název Místního sdružení byl jednohlasně přijat.

 
 
 

Ing. Krábek, jako zástupce Výkonného vedení MNO, navrhl na předsedu Místního sdružení PhDr. Davida Ungera. Ten byl poměrem hlasů 3-0-1 zvolen. Pověření zastupovat Horácko v Brně na Výkonném vedení dostala Lenka Holaňová, místopředsedkyně Místního sdružení. David Unger přečetl dopis, který navrhli členové Výkonného vedení MNO. Je určen České televizi ohledně zrušení regionálního vysílání z Brna pro posluchače ze západní Moravy. Členové text dopisu jednohlasně přijali a odsouhlasili, aby zde byla uvedena kontaktní adresa člena MS Horácko Jana Kuči. Ten navrhl pokus o obnovení národopisného časopisu pro Horácko, který by navázal na tradice časopisu Od Horácka k Podyjí. Informoval členy o tom, že by se pokusil sehnat finanční zdroje i tvůrčí tým. Členové MS i předseda MNO tuto iniciativu jednoznačně podpořili a vyslovili s ní svůj souhlas. Dále členové jednali o možných turistických a kulturních akcích pro obyvatele regionu a posílení zemské identity. Dohodli se na uspořádání turistické akce Putování Horáckem v září tohoto roku. Účastníci také diskutovali o dosavadním průběhu iniciativy ZA VYVĚŠOVÁNÍ MORAVSKÉ ZEMSKÉ VLAJKY. Vzájemně si předali informace o tom, jakým způsobem nejlépe kontaktovat horácké radnice. Někteří členové přislíbili též aktivní oslovení některých radnic, zvláště tam, kde by byla naděje na úspěch. Nakonec se dohodli na zhruba čtvrtletním intervalu konání pravidelných schůzí. Členové ukončili ustavující schůzi ve 21.00 hodin.


 
 
 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 26. 5. 2011

 
 
Vážení představitelé ČT,
 
musíme vyjádřit hluboký nesouhlas s krokem, který podnikla ČT dne 11. 4. 2011, tedy s přebíráním regionálního vysílání Praha na vysílači Javořice namísto dosavadní brněnské verze regionálního zpravodajství.
Jedním z argumentů pro regionální vysílání Praha byla skutečnost, že brněnské studio se nedostatečně věnuje událostem v kraji Vysočina. Že tomu tak není, potvrzují nejen ohlasy zdejších obyvatel,[1] geografická blízkost převážné části Vysočiny k Brnu, ale i prostý propočet – na pražské studio připadají všechny převážně české kraje (9 krajů s cca. 6,4 milióny obyvatel), částečně také Vysočina, kdežto brněnské studio se věnuje pouze krajům na jihu Moravy (tj. Jihomoravský, Zlínský a Vysočina s 2,3 milióny obyvatel). Na Vysočinu tedy připadá poměrově větší objem vysílání.
Dalším, naprosto klíčovým argumentem pro zachování vysílání z brněnského studia je skutečnost, že v době vysílání Událostí v regionech na ČT1 běží na ČT24 pražská verze tohoto pořadu. Neobstojí tedy ani tvrzení, že signál z vysílače Javořice zasahuje i poměrně hluboko do jižních Čech, kde není o brněnskou verzi pořadu zájem. Diváci, kteří mají zájem o českou (pražskou) verzi vysílání, mohou jednoduše přepnout ČT24. Pokud bude z vysílače Javořice nadále šířena pražská verze, obyvatelé zejména moravské části Vysočiny tuto možnost mít nebudou, což považujeme za nepřijatelné.
Závěrem bychom chtěli vyjádřit naději, že zdravý rozum zvítězí nad unáhlenými rozhodnutími, že volba verze regionálního vysílání bude ponechána na divácích, nikoliv na politicích.
 
S přáním hezkého dne
 
 

představitelé Moravské národní obce – Horácko


 
 
[1] http://trebicsky.denik.cz/zpravy_region/chceme-vysilani-z-brna-20110426.html
 

2 odpovědi na “ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – Minireportáž z ustavující schůze MS HORÁCKO”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *