Podpořte Moravu ze zahraničí (nejen) na Facebooku

V září roku 2012 založili moravští krajané, dlouhodobě žijící v Evropě a v Americe, Místní sdružení Moravské národní obce, které nazvali MNO Zahraničí (MNC Abroad). Na jejich stránkách se mimo jiné píše česky i anglicky: „Jelikož členové a příznivci MNO Zahraničí žijí v různých koutech světa, naše účast na setkáních členů MNO a dalších akcích na Moravě je více než obtížná, proto se alespoň snažíme aktivně zapojit pro pomoc a podporu Moravy prostřednictvím internetových sociálních sítí a oslovováním dalších krajanů žijících v zahraničí. Společně věříme, že s pomocí nás všech Morava znovu nabude vážnosti a respektu, které ještě v nedávné minulosti měla, a to nejen v České republice, ale i v Evropě a na celém světě.“

 
     V říjnu roku 2012 vznikla facebooková a webová stránka, která si mj. klade za cíl, postupně oslovovat a sdružovat další krajany, včetně ostatních zahraničních příznivců. Dne 29. září 2012 proběhla v Brně tradiční promoravská akce Moravské národní obce Den za Moravu. Zástupce MNO Zahraničí, pan Jiří Pelka z Bruselu, zde přečetl otevřený dopis, který měl velmi pozitivní ohlas.
 
 
 

 
 
 
 

Dopis pro Den za Moravu
 
Vážení moravští vlastenci a přátelé Moravy,
 
sešli jste se v tento významný den, abyste společně podpořili moravskou zemi, její bohatou kulturu, jedinečné tradice a připomněli si její mnohaletou historii, která je plná nadějných vzestupů a krkolomných pádů.
V dnešní době, kdy Morava již bohužel zmizela z mapy České republiky a kdy hrdá srdce moravských vlastenců mají možnost zaplesat jen při sledování televizní předpovědi počasí, odkud se slovo Morava zatím ještě nevytratilo, je těžké zachovat si stálý optimismus a věřit, že Morava je znovu na vzestupu.
Avšak to, že jste se dnes sešli v tak hojném počtu svědčí o tom, že Morava tu stále je a to, jestli tu Morava bude třeba za dalších sto let není jen ve hvězdách, ale záleží to především na nás samotných, na Moravanech, zkrátka je to v našich rukách.
Tímto vás z celého srdce zdraví místní sdružení MNO Zahraničí a přejeme vám krásný Den za Moravu, kterého se my bohužel nemůžeme osobně zúčastnit, avšak v duši jsme stále s vámi, doma, na Moravě.
 
Místní sdružení MNO Zahraničí

 
 
 
Letter for Moravian Day
 
Dear Moravian patriots and friends of Moravia,
 
you have met on this notable day to support our Moravian land, its rich culture, unique heritage, and to recall its long-standing history, which is full of hopeful progress as well as discouraging setbacks.
Nowadays, when Moravia has unfortunately vanished from the map of the Czech Republic, the proud hearts of Moravian patriots can only feel joy watching the TV weather forecast, where the term Moravia is still used, it is hard to remain optimistic and continue to believe that Moravia is rising from the ashes once more.
Nevertheless, the fact that so many of you have come together is proof that Moravia still lives; whether Moravia will exist in another hundred years is not predetermined by fate: it is up to ourselves, Moravians, in a word, our future is in our own hands.
From the bottom of our hearts, MNC Abroad greets you and wishes you a wonderful Moravian Day, which we cannot unfortunately attend in person, but we are always with you in spirit, with you at home, in our Moravia.
 
MNC Abroad Local Chapter

 
 
 
 

 
 
 

Zuzana Körnerová, předsedkyně MNO Zahraničí (chairwoman MNC Abroad) z ostrova Jersey.

 
Petr Jančík, člen MNO Zahraničí (MNC Abroad) z Massachusetts v USA.

 
Jiří Pelka, člen MNO Zahraničí (MNC Abroad) z Bruselu, přebírá z rukou místopředsedy MNO průkazku MNO (Brno, 29. 9. 2012).

 
Jiří Pelka z Bruselu čte Dopis pro Den za Moravu (Brno, 29. 9. 2012).

 
Dominik Papica, člen MNO Zahraničí (MNC Abroad) z Vídně, vyfotil v Síni slávy v Heeresgeschichtliches Museu znak Moravy.

 
Jména moravských armádních oficírů v Heeresgeschichtliches Museu ve Vídni.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *