7. PROSINEC – Moravané si připomínají erbovní privilegium

Dne 7. prosince 1462 vydal římský císař Bedřich III. Habsburský majestát, ve kterém na žádost obyvatel Moravy, v čele se zemským hejtmanem Jindřichem z Lipé, změnil dosavadní znak Markrabství moravského tak, že bílou tinkturu bílo-červeně šacho­vané orlice povýšil na žlutou neboli zlatou. Stalo se tak odměnou za vojenskou po­moc, kterou mu Moravané poskytli proti odbojným Rakušanům. Erbovní listina byla následně uložena mezi zemská privilegia a v budoucnu opakovaně potvrzována mo­ravskými panovníky. Z figury orlice byly odvozeny také zemské barvy „zlatá a červe­ná“, kterých se používalo k výzdobě moravské zemské sněmovny nebo při pečetění dokumentů. V současnosti se znak i barvy uplatňují na moravské vlajce.

 
 
 

HISTORICKÝ DOKUMENT

 


 

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

 

Erbovní privilegium Moravy| faksimile

 

Zemský znak Moravy| faksimile

 

Zemská pečeť Moravy| replika

3 odpovědi na “7. PROSINEC – Moravané si připomínají erbovní privilegium”

  1. V naší nové knize Moravští zemští prezidenti je na 25. stránce zajímavá zmínka o zemských vlajkách: „…se Zemský národní výbor pro Zemi moravskoslezskou v prvním období své existence choval jako skutečný obhájce práv své země. Opakovaně se ohrazoval proti zasahování centrálních orgánů do svých pravomocí a na 18. 7. 1945 svolal do Brna pracovní sjezd předsedů okresních národních výborů z celé Moravy. Jednání proběhlo ve sněmovní síni Zemského domu, vyzdobené nejen vlajkami československými a sovětskými, ale kupodivu také červenozlatými moravskými, které se veřejně neobjevili již čtvrt století. V závěru jednání byla po živé rozpravě o pokusech o odtrhnutí jednotlivých krajů a o expozituře Zemského národního výboru v Mor. Ostravě vypracována rezoluce o nedotknutelnosti hranic a celistvosti země, která vyjadřuje vůli moravského lidu, vyjádřenou jeho lidově-demokratickými zástupci, aby země Moravskoslezská žila svým životem jako nedělitelný politický, hospodářský a kulturní celek.“

  2. prosím byl by tu nějaký dobrák a nadšenec,který by mi napsal článek k této události.Velice rád jej zveřejním.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *