HOVORANY – prohlídka muzea

I menší obce mají svá muzea, kde s láskou uchovávají cenné pamětihodnosti po svých předcích. Jednou z nich je slovácká  obec Hovorany.  V nejstarších písemných dokladech z konce 16. století byla jmenována jako Hovorov. Jméno bylo odvozeno od osobního jména Hovor

a znamenalo „Hovorův majetek“. Obnovitel vsi, Jan z Lipé, ji pojmenoval na počest narození svého vnuka Čeňka Hovory z Lipé. Obec patřila k hodonínskému panství. V zakládací listině z roku 1593 je zároveň zpráva o pěstování révy vinné v obci: „poddaní jsou povinováni robotou a dávkou vinohradní“. Tehdy, na sklonku 16. století, přibyla do kraje početná skupina chorvatských sedláků, která v místě dnešních Hovoran založila novou osadu. Jazyk, kterým první Hovoráci hovořili, bylo chorvatské nářečí, tzv. čakavština

Při záchranném archeologickém průzkumu byly v letech 2021 a 2022 severovýchodně od obce v trati Jezovítka nalezeny přes 7000 let staré doklady o 20–40 metrů dlouhých domech lidu kultury s lineární keramikou. V roce 2013 našli archeologové ve východní části katastru pozůstatky zaniklé středověké vsi Mokroňovice.

Co se dočteme na stránce hovoranského muzea: Hovorany, dříve bývaly hornickou,  vinařskou a zemědělskou obcí. Nyní její historii připomíná místní muzeum, kde najdete historické artefakty z oblasti bydlení, zemědělství, hornictví, vinařství a místních řemesel. Také se seznámíte s vývojem a tradicemi obce, oblékáním a řemesly. Na dvoře bývalého místního zemědělce jsou ve stájích zastoupena běžně chovaná zvířátka, byť v podobě ze slámy. Za zmínku stojí také expozice připomínající místního umělce, akademického sochaře a medailéra Václava Adolfa Kovaniče.

Pozorný správce muzea, pan Pavel Valčík, nás upozorňuje na novinky:

„Dále je nově zpřístupněna expozice archeologických nálezů z okolí Hovoran. Velkým unikátem je nález roubené studny z poloviny 13. století a její následné sestavení. Otevřeno 5.7.2023 , v době 14 až 17 hodin, budeme se těšit na Vaši návštěvu.

Přeji hezký den, Valčík Pavel“

Moravská národní obec Vám, pane Valčíku, děkuje za vstřícnost

Foto obec Hovorany

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *