HULÍN-ZÁHLINICE – prohlídka muzea Františka Skopalíka

Vážení přátelé Moravy, iniciativa zpřístupnění pamětihodnosti ve svátek Cyrila Metoděje, má nového účastníka, je jím Muzeum Františka Skopalíka v Hulíně. Výstava s názvem FRANTIŠEK SKOPALÍK: OSOBNOST MORAVSKÝCH DĚJIN

František Skopalík 18. června 1822 Záhlinice – 2. března 1891 Holešov S jeho jménem je spojeno především proslulé průkopnické scelování pozemků v rodných Záhlinicích, první na Moravě. Čelný představitel selského stavu, poslanec Zemského sněmu Moravského (30 let), 1879–1881 poslanec do říšského parlamentu, starosta obce Záhlinice (tuto funkci vykonával 30 let), člen okresní školní rady, místopředseda rolnického svazu v Kroměříži, místopředseda Hospodářské jednoty Záhlinicko-Kvasické.

Moravský vlastivědný pracovník, písmák, vlastenec, který neúnavně hájil zájmy své vlasti a vždy nosil selský kroj. Byl znám jako národopisec, průkopník cestování, sběratel starožitností, historik, a dopisovatel pro Zemský archiv v Brně.

Byl propagátorem moderního polního hospodaření. Sledoval novinky ve světě techniky. V Záhlinicích se objevilo první ruchadlo bratří Veverků. Roku 1874 zakoupil první parní mlátičku a téhož roku i žací stroj.

Z důvodu potřeby rozvoje venkovského odborného školství se Skopalík zapojil do vzniku hospodářské jednoty záhlinicko-kvasické, jež se stala pobočkou Moravské hospodářské společnosti v Brně. Zaměřovala se na vzdělávání především rolníků a jejím největším úspěchem bylo založení hospodářské školy v Přerově v roce 1865. Později následovalo založení téže rolnické školy v Kroměříži a jako první škola tohoto typu v Rakousku-Uhersku vznikla rovněž v Kroměříži Hospodyňská škola, která se zaměřovala na vzdělávání rolnických dívek. Záhlinicko-kvasická jednota, v níž se stal Skopalík tajemníkem, propagovala pokroky dosažené v zemědělství na různých kulturních akcích, např. na jí připravených dvou hospodářských výstavách v Kroměříži. Mimo vzdělání a propagaci se členové spolku zasloužili i o rozvoj průmyslu. K jeho největším úspěchům patřilo vybudování akciového rolnického cukrovaru. Skopalík podporoval výstavbu železnice z Hulína do Kroměříže.

Napsal a tiskem vyšly Památky obce Kurovic, Památky obce Záhlinic, Sněm Zemský, Pouť do Prahy 1857, Pouť do Říma 1881, Jednatelské zprávy Hospodářské jednoty Záhlinicko-Kvasické, a také hodně různých článků jako například Boj proti páleným opojným nápojům. V roce 1861 založil Hospodářskou jednotu Záhlinicko – Kvasickou, roku 1863 založil Čtenářský spolek a v roce 1889 hasičský sbor v Záhlinicích. V rodné vsi nechal vydláždit chodníky, zakázal vypouštění drůbeže na ulici, podporoval osázení předzahrádek květinami a stromy, dbal na sobotní úklid před domy. Propagoval včelařství, sadařství a vypracovával obecní rozpočet.

František Skopalík patří k nejvýznamnějším osobnostem jižní Hané. Řekli o něm:

„František Skopalík je v moravských dějinách opravdu významnou postavou. I s odstupem mnoha let na něj můžeme být hrdí. Byl člověkem mnoha talentů a zájmů, v mnoha oborech vynikal,“ uvedl Roman Hoza, starosta města Hulína.

“Výstava přibližuje Františka Skopalíka nejen jako starostu rodné obce, poslance moravského a říšského sněmu, scelovatele pozemků a zakladatele spolků i zemědělských škol, ale také jako člověka, písmáka a významného zastánce pokroku,“ programová pracovnice muzea Václava Navrátilová.

Zaujala vás osobnost Františka Skopalíka? Přijďte se podívat 5. července do muzea v Záhlinicích, rádi vás tu uvítají.

Moravská národní obec

Foto Muzeum Františka Skopalíka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *