VACENOVICE – Habáni na Moravě – prohlídka Habánského sklepa

Pátého července si můžeme udělat výlet do Vacenovic u Kyjova. Mají tu velkou vzácnost – Muzeum Habánský sklep odkrývající odkaz novokřtěnců na Moravě. Představuje jejich osud, zvyklosti i výrobky, které po nich v obci zůstaly.

Novokřtěnci, anabaptisté, toufaři, huterité neboli habáni, jak jim říkali Moravané, byli křesťanští reformátoři, uprchlíci původem z dnešního Švýcarska. Morava se stala vhodným útočištěm pro náboženské vyhnance, protože byla zemí s velkou náboženskou tolerancí. Patřila do rukou protestantských stavů, z nichž někteří dokonce přestoupili k novokřtěnskému vyznání. Habáni na Moravě zaváděli pokrokové hospodářské metody, vynikali jako skvělí řemeslníci, zemědělci, vinaři, lékaři a felčaři.

Výroba keramiky – fajánse, habány na Moravě proslavila nejvíc. Znalost výroby fajánse si přinesli ze svých zemí původu. Zejména Itálie byla známá výrobou této keramiky vyráběné ze světlé jílovité hlíny a vypalované při teplotách okolo 1000 stupňů Celsia. Centrem výroby v Itálii bylo město Faenza, které dalo tomuto druhu keramiky i název.

Ve sklepě na návsi lze spatřit nejen úlomky keramiky, ale i mnoho úžasných výrobků, které byly prokazatelně ve Vacenovicích habánskou technikou vyrobeny. Zajímavostí je zmenšená kopie nálezu více než šestimetrové vypalovací pece, v níž se dalo najednou vypálit až tisíc kusů keramiky. Co do objemu výroby zaujímá jednoznačné prvenství dílna z Vacenovic. Velikost této pece dokládá, že Vacenovice byly zřejmě největším střediskem výroby novokřtěnecké fajánse na Moravě. Symbolem habánské keramiky se stal džbánek s kulatým bříškem, rovným hrdlem, a kovovým víčkem.

Muzeum bude zpřístupněno 5. července pro veřejnost zdarma, děkujeme vedení muzea.

Lenka Holaňová, místopředsedkyně Moravské národní obce, z. s.

Foto obec Vacenovice

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *