SVÁTEK MORAVY – MORAVA SPOJUJE – 1607 radnic s vlajkou Moravy

Ve státní svátek 5. července „Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje“ připomínáme veřejnosti iniciativou „Za vyvěšování moravské vlajky“ tisíciletý odkaz historické země Moravy, její civilizační poslání pro velkou část světa. Je to SVÁTEK MORAVY, kultury a historie.

Doprovodnou iniciativou „ Zpřístupnění památek“ na Cyrila a Metoděje zdůrazňujeme kulturně historický charakter projektu, snažíme se probudit zájem lidí o místo, kde žijí, o Moravu. Jsme toho názoru, nemělo by být kulturní dědictví Moravy po vzoru muzeí v zahraničí volně přístupné nepřetržitě? Určitě zajímavý námět k zamyšlení… K pamětihodnostem, které ve svátek věrozvěstů tradičně z popudu MNO zvýhodnily vstup, letos přibyly následující: Muzeum Hovorany, Muzeum Františka Skopalíka v Hulíně Záhlinicích, Muzeum Karla Kryla v Kroměříži, Muzeum Velké Moravy Znojmo – Hradiště, Habánský sklep – Vacenovice, Muzeum Dalešice – Rakousko-uherské pivovarnictví.

Při vyjmenovávání obcí nově vyvěšujících vlajku Moravy zbývá doplnit Brno a okolí, alespoň z těch, co máme v tomto momentě potvrzené. Letos uvidíme vlajku Moravy také v brněnských částech Bosonohy, Slatina a Maloměřice a Obřany. V „Majlontu“ si vlajku na žádost místních občanů schválili už v únoru. V okrese Brno – venkov z několika mála obcí, které jsme na mapě dosud neměli, přibyly dvě nové, a to Podolí u Brna a Odrovice nedaleko Dolních Kounic.

Nedávno jsme se zamýšleli nad tím, jak bezútěšná byla úroveň moravského povědomí u obyvatelstva Moravy před několika lety. Moravská národní obec má na obnovení zemského cítění na Moravě nepochybně zásadní podíl. Prostřednictvím našich iniciativ se podařilo během let moravské povědomí k lidem navrátit, povznést na vyšší úroveň. Nejenom té vlajkové iniciativy, i když té především, protože měla největší okamžitý dopad na celé Moravě, ale i dalších, jako je probíhající Osobnost Moravy a Učebnice pro Moravu, připravena je i Vize prosperity. Dnes je v tomto směru znát výrazný posun k lepšímu. Do parlamentu ČR míří návrh zákona o zemských znacích a vyznačení historické hranice mezi Moravou a Čechami. Podle tohoto zákona by mělo dojít v souladu s preambulí ústavy k uzákonění podoby vlajek a znaků Čech, Moravy a Slezska. V preambuli návrhu zákona stojí: „Uznávaje dobré tradice státnosti zemí Koruny české a chráníce dějinný odkaz našich předků Parlament v úctě k symbolům historických zemí Čech, Moravy a Slezska, které jsou nedílnou součástí symboliky státu, rozhodl se zákonem upravit i podobu a užívání zemských znaků Čech, Moravy a Slezska.“

Návrh zákona už podepsalo 79 poslanců napříč politickými stranami nejen z Moravy včetně několika ministrů. Myšlenka na posílení zemských identit Čech, Moravy a Slezska tak dokázala při projednávání podoby tohoto zákona spojit poslance různých názorových proudů. I dnes dokáží vládní a opoziční politici jednat společně. Jasný důkaz, že Morava nerozděluje, Morava spojuje!

„Zákon je symbolickým uznáním významnosti Čech, Moravy a Slezska pro vývoj společné státnosti,“ napsali v důvodové zprávě předkladatelé zákona v čele s  Mgr. Radkem Vondráčkem. 

Takové je naše přání: vzájemný respekt, jednota v různosti, úcta k Moravě a jejímu historickému odkazu.

Za tým vlajkové iniciativy

Lenka Holaňová
místopředsedkyně Moravské národní obce
hlavní koordinátorka vlajkové iniciativy
Mobil: 604 527 832
E-mail: holanova@zamoravu.eu

Sledujte nás na facebooku

Valtice

Jedna odpověď na “SVÁTEK MORAVY – MORAVA SPOJUJE – 1607 radnic s vlajkou Moravy”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *