OSOBNOST MORAVY 2016 – Vyhodnocení ankety

Vážení příznivci ankety Osobnost Moravy 2016, hlasování v anketě dospělo ke své­mu konci. Jsme upřímně potěšeni velkým zájmem o zapojení se do hlasování. Do­kladem toho je celkový počet hlasů, který dosáhl výše 15 755. Každý z těchto hlasů je jedinečný a má svou váhu. Do posledních dní nebylo jasné, která z dvaceti nomi­novaných osobností se stane Osobností Moravy 2016. Nakonec tato pocta náleží na základě Vašich hlasů panu Jiřímu Jilíkovi, kterému srdečně blahopřejeme. Jemu ta­ké bude předána připravená cena. Informace o vítězi ankety naleznete zde. Pro do­plnění uvádíme pořadí prvních pěti nominovaných osobností, podle počtu obdržených hlasů:
Pokračovat ve čtení „OSOBNOST MORAVY 2016 – Vyhodnocení ankety“

OSOBNOST MORAVY 2016 – Zahájení hlasování

Vážení příznivci Moravy, jak již určitě víte, náš zapsaný spolek Moravská národní obec letos organizuje zbrusu novou občanskou iniciativu, které jsme dali výstižný název Osobnost Moravy. Prostřednictvím této ankety se snažíme poukázat na vý­jimečné moravské osobnosti, které působí v nejrůznějších oborech lidské činnosti. V průběhu uplynulých měsíců jste měli možnost předkládat své návrhy významných Mo­ravanek a Moravanů, o kterých se domníváte, že ve svém oboru natolik vynikají, že si zaslouží nominaci na tuto prestižní cenu. My pořadatelé jsme pak tyto významné osobnosti oslovovali a získávali jejich souhlas s nominací.
Pokračovat ve čtení „OSOBNOST MORAVY 2016 – Zahájení hlasování“

OSOBNOST MORAVY 2016 – Nové nominace

Vážení příznivci ankety Osobnost Moravy 2016, dovolujeme si Vás oslovit s novými informacemi ohledně aktuálního vývoje. V poslední aktualitě publikované na strán­kách Moravské národní obce jsme informovali, že v seznamu nominovaných figu­ruje 6 jmen navržených osobností. Nyní jich je 11, což činí téměř dvojnásobek. Jsme velmi potěšeni touto skvělou zprávou a věříme, že do konce nominační fáze tento počet ještě vzroste. Dále bychom Vás rádi informovali o změně termínu konce nominační fáze. Rozhodli jsme se jej přesunout na 17. říjen 2016, abychom mohli vytvořit větší časový prostor pro hlasování a propagaci připravené ankety. Za koor­dinační tým, Petr Konečný, koordinátor. Mezi nově navrženými osobnostmi jsou:
Pokračovat ve čtení „OSOBNOST MORAVY 2016 – Nové nominace“

OSOBNOST MORAVY 2016 – Nové nominace

Vážení příznivci ankety Osobnost Moravy 2016, dovolujeme si Vás oslovit s vynika­jící zprávou. Seznam nominovaných se rozrostl na 6 navržených osobností. Z no­vých nominací máme radost a s nadšením očekáváme další. Za koordinační tým, Petr Konečný, koordinátor. Další informace o nominovaných osobnostech naleznete v sekci ankety Osobnost Moravy a na stejnojmenné facebookové stránce.
 
Jsme rádi, že můžeme potvrdit účast těchto osobností:
 
Pokračovat ve čtení „OSOBNOST MORAVY 2016 – Nové nominace“

OSOBNOST MORAVY 2016 – Nová pravidla ankety

Vážení příznivci Osobnosti Moravy 2016, vzhledem k nastalé situaci, kdy jsme scho­pni do hlasovací ankety poslat pouze pět kandidátek, jsme se jako koordinační tým rozhodli rázným způsobem upravit termíny jednotlivých fází soutěže a umožnit tak těm z vás, kteří se ještě nestihli zapojit se svou nominací, posílat své návrhy. Jako nový termín ukončení sběru nominací jsme ustanovili 17. října 2016. Do té doby je stále možné posílat své návrhy na adresu osobnost@zamoravu.eu. Nově není potřeba získávat souhlas s nominací ze strany nominovaného, to učiní komise — nicméně stále je otevřena možnost získat souhlas s předstihem, o čemž je třeba in­formovat komisi.
Pokračovat ve čtení „OSOBNOST MORAVY 2016 – Nová pravidla ankety“