Petr Skarlant – Morava

Moravské národní obci se dostalo té cti, že může zveřejnit báseň „Morava“ od Petra Skarlanta. Český básník Petr Skarlant věnoval tyto půvabné verše svému pří­teli panu Jaroslavu Bobkovi, předsedovi Syndikátu jihomoravských novinářů, při svém pobytu na Moravě. Naše přání, aby báseň nezůstala ukryta na sociálních sítích a neupadla v zapomnění, pan Jaroslav Bobek rád vyslyšel a my ji nyní přinášíme včetně rukopisu k potěše veřejnosti.
 
Panu Jaroslavu Bobkovi srdečně děkujeme.
 
Pokračovat ve čtení „Petr Skarlant – Morava“

Bratři Čapkové – O tom jméně

Buď je na to příliš pozdě, anebo příliš brzo, ale rozhodně je nečasové povídat to; byla to představa, která nás těšila v prvních dobách po převratu a která se nám tuze často vrací dodnes. Byl to takový sen, jak by se měla jmenovat naše repu­blika. Dnes má jméno, tedy je nečasové mluvit o tom; ale to jméno není docela podařené, a je vždycky časové myslit na něco lepšího, než je to, co je.
     Naše republika se totiž, ať to víte, jmenuje Československo, Tchécoslovaquie, Czecoslovacchia, Czechoslovak Republic, Tschechoslowakei, Tjekoslovakie a podob­ně.
Pokračovat ve čtení „Bratři Čapkové – O tom jméně“

SVÁTEČNÍ SLOVO – Jaroslav Beneš

Dne 15. května 2015 jsem využil pozvání od velkého moravského patriota, umělec­kého řezbáře a dřevorytce, pana Jaroslava Beneše a navštívili jsme s mojí ženou Danielou jeho ateliér v hlavním městě tvarůžků, Lošticích. Velmi nás potěšilo, že pan Beneš od nás přijal dar v podobě dvou moravských vlajek a dalších drobných předmětů s moravskou tématikou. My jsme naopak byli obdarováni překrásným vyřezávaným křížkem, který nás dle slov pana Beneše bude chránit na našich ces­tách. V průběhu našeho přátelského setkání nad hrnkem dobré kávy a voňavé slivo­vice vznikl následující velmi zajímavý rozhovor, o který se s Vámi chci podělit.
Pokračovat ve čtení „SVÁTEČNÍ SLOVO – Jaroslav Beneš“

VÝZNAMNÁ NÁVŠTĚVA – prof. Dr. Jan Klein, Ph.D.

V pondělí 9. března 2015 navštívil rodnou vlast prof. Dr. Jan Klein, Ph.D. (* 1936, Štemplovec u Opavy), biolog a imunolog, jeden ze zakladatelů moderní imunogene­tiky. Je znám především svými pracemi týkajícími se MH komplexu. V roce 1958 dokončil studium na Karlově Univerzitě v Praze. V roce 1965 absolvoval vědeckou aspiranturu v ČSAV. Roku 1968 emigroval do USA a americké občanství získal roku 1997. Působil na Stanfordově univerzitě, University of Michigan a University of Texas. V letech 1977 až 2004 byl ředitelem Ústavu Maxe Plancka pro biologii v německém Tübingenu. Během své kariéry se zabýval zejména objasňováním funkcí histokompatibilních genů a transplantačních antigenů, které jsou jejich produkty.
Pokračovat ve čtení „VÝZNAMNÁ NÁVŠTĚVA – prof. Dr. Jan Klein, Ph.D.“

SVÁTEČNÍ SLOVO – prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc.

Psychiatrická nemocnice v Kroměříži | Přiznám se, že to byl nelehký úkol. Nejen proto, že jsem si ještě nikdy s nikým nepovídala před běžící kamerou. Teprve v momentě, kdy jsem vyhledávala informace na internetu, jsem v plné míře pocho­pila, že si mám povídat se zcela výjimečným člověkem a významným vědeckým pracovníkem, a že je to snad úkol nad moje síly. Pan profesor měl pro moji troufa­lost porozumění, byl neuvěřitelně milý, přátelský a laskavý, jak ostatně lidé jeho formátu bývají, a především díky jeho pochopení mohlo vzniknout těchto pár zábě­rů. Setkání s prof. Kratochvílem mně navrhl pan PhDr. David Unger, který v kromě­řížské léčebně pracuje, jemu vděčím za tuto schůzku s možností natáčení.
Pokračovat ve čtení „SVÁTEČNÍ SLOVO – prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc.“

Mons. Jan Peňáz – Rodný, rodná, rodné

Vážení členové a příznivci Moravské národní obce, přichystali jsme pro Vás novou rubriku svátečních a duchovních zamyšlení, která se budou pravidelně objevovat na našem webu. S touto iniciativou přišel člen Moravské národní obce, pan Antonín Ševčík z Habrůvky, který k tomu říká: „Su Moravan, ale též křesťan… Naše srdce touží, aby Morava, kterou dnes na mapě Evropy nenajdeme, byla znovu obnovena. Při setkávání s lidmi si povídám o naší krásné Moravě. Zjistil jsem, že věřící lidé mají upřímný vztah k zemi ve které žijí. Co jim, ale asi jako většině schází, jsou informace. Na jejich dotaz ‚co na to říká pan farář‘, odpovídám upřímně ‚nevím‘. A tak proč se nezeptat našich duchovních z různých denominací?“
Pokračovat ve čtení „Mons. Jan Peňáz – Rodný, rodná, rodné“

KŘTINY – Mons. Jan Peňáz a vlajková iniciativa

Když jsem poprvé přišel do Compostely a vyšel z poutního chrámu Páně, všiml jsem si, že na protější straně náměstí vlají čtyři vlajky. Zlatomodrá evropská, zlatočer­vená španělská, pak vlajka místní země Galicie a poslední byla městská. Jsem rád, že díky našim obětavým farníkům a nadšeným vlastencům a ochotě pana starosty začaly vlát na poutním místě Křtiny nahoře nad kostelem také čtyři vlajky: evrop­ská, státní, moravská a křtinská. Všichni, kdo přijdou do kostela ať už na prohlídku nebo na bohoslužbu — na obojí srdečně zvu — obdivují jemné barvy fresek či litur­gických rouch, které jako němí svědkové připomínají Boha jako stálého původce veškeré krásy.
Pokračovat ve čtení „KŘTINY – Mons. Jan Peňáz a vlajková iniciativa“

BRNO – Slavnostní výzdoba Moravské vesničky

Přípravy na cyrilometodějský svátek jsou v plném proudu. K doprovodné výzvě Mo­ravské národní obce se přidávají nové pamětihodnosti. Pan Miroslav Mužík, autor Moravské vesničky, nedávno namaloval na čelo stěny do Moravské vesničky úplný znak Moravy a zaslal nám jeho fotografii. Sděluje, že „vlajka je stále na místě, ale úplný symbol na stěně je pro výstavu zajímavější.“ Nepochybně se inspiroval mo­ravským znakem z titulního listu erbovníku Moravské šlechty z roku 1899 od heral­dika Konráda Blažka.
Moravská vesnička znázorňuje život na venkově v 19. století. Dne 5. července 2014 bude mít otevřeno za poloviční vstupné.
Pokračovat ve čtení „BRNO – Slavnostní výzdoba Moravské vesničky“

Ministryně kultury: „Velmi si vážím práce Moravské národní obce“

Před časem jsme vás informovali o dopise MNO na Ministerstvo kultury ČR ohledně žádosti prohlášení Stříbrného oltáře z Baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně mezi Národní kulturní památky ČR. Paní ministryně Mgr. Alena Hanáková nám odpověděla z Prahy dne 25. října 2012 velice pěkným sdělením: „Velmi si vážím práce Moravské národní obce při propagaci kulturního dědictví Moravy.“ Děkujeme! Redakce webu si vás dovoluje také informovat o úspěchu našeho Místního sdružení Podstarohorci z kraje slavkovského bojiště, které se dostalo dokonce do diplomové práce Mgr. Veroniky Glettové: Vzpomínkové akce na bitvu u Slavkova, str. 17.
Pokračovat ve čtení „Ministryně kultury: „Velmi si vážím práce Moravské národní obce““

TVAROŽNÁ – Spisovatel František Kopecký o Moravě

František Kopecký, moravský spisovatel literatury faktu, odborník na slavkovské bojiště a někdejší starosta obce Tvarožná (1990—2010), nám e-mailem poslal své vyjádření o Moravě, příznačně nazvané MORAVA. Připomínáme, že obecní úřad v Tvarožné byl za jeho starostování mezi třemi prvními, který se zapojil do prvního ročníku vlajkové iniciativy Moravské národní obce. V současné době je obecním zastupitelem a kronikářem. Za knihu O slavkovské bitvě (2009) obdržel regionální cenu Miroslava Ivanova, která mu byla udělena Klubem autorů literatury faktu. Mezi jeho další knihy patří Z historie pěšího pluku Kaiser č. I (2007), Bitva u Slavkova a Morava v letech 1805 — 6 (2001), Stará pošta a bitva tří císařů (1996) a jiné.
Pokračovat ve čtení „TVAROŽNÁ – Spisovatel František Kopecký o Moravě“