VÝZNAMNÁ NÁVŠTĚVA – prof. Dr. Jan Klein, Ph.D.

V pondělí 9. března 2015 navštívil rodnou vlast prof. Dr. Jan Klein, Ph.D. (* 1936, Štemplovec u Opavy), biolog a imunolog, jeden ze zakladatelů moderní imunogene­tiky. Je znám především svými pracemi týkajícími se MH komplexu. V roce 1958 dokončil studium na Karlově Univerzitě v Praze. V roce 1965 absolvoval vědeckou aspiranturu v ČSAV. Roku 1968 emigroval do USA a americké občanství získal roku 1997. Působil na Stanfordově univerzitě, University of Michigan a University of Texas. V letech 1977 až 2004 byl ředitelem Ústavu Maxe Plancka pro biologii v německém Tübingenu. Během své kariéry se zabýval zejména objasňováním funkcí histokompatibilních genů a transplantačních antigenů, které jsou jejich produkty.
Pokračovat ve čtení „VÝZNAMNÁ NÁVŠTĚVA – prof. Dr. Jan Klein, Ph.D.“

SVÁTEČNÍ SLOVO – prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc.

Psychiatrická nemocnice v Kroměříži | Přiznám se, že to byl nelehký úkol. Nejen proto, že jsem si ještě nikdy s nikým nepovídala před běžící kamerou. Teprve v momentě, kdy jsem vyhledávala informace na internetu, jsem v plné míře pocho­pila, že si mám povídat se zcela výjimečným člověkem a významným vědeckým pracovníkem, a že je to snad úkol nad moje síly. Pan profesor měl pro moji troufa­lost porozumění, byl neuvěřitelně milý, přátelský a laskavý, jak ostatně lidé jeho formátu bývají, a především díky jeho pochopení mohlo vzniknout těchto pár zábě­rů. Setkání s prof. Kratochvílem mně navrhl pan PhDr. David Unger, který v kromě­řížské léčebně pracuje, jemu vděčím za tuto schůzku s možností natáčení.
Pokračovat ve čtení „SVÁTEČNÍ SLOVO – prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc.“

Mons. Jan Peňáz – Rodný, rodná, rodné

Vážení členové a příznivci Moravské národní obce, přichystali jsme pro Vás novou rubriku svátečních a duchovních zamyšlení, která se budou pravidelně objevovat na našem webu. S touto iniciativou přišel člen Moravské národní obce, pan Antonín Ševčík z Habrůvky, který k tomu říká: „Su Moravan, ale též křesťan… Naše srdce touží, aby Morava, kterou dnes na mapě Evropy nenajdeme, byla znovu obnovena. Při setkávání s lidmi si povídám o naší krásné Moravě. Zjistil jsem, že věřící lidé mají upřímný vztah k zemi ve které žijí. Co jim, ale asi jako většině schází, jsou informace. Na jejich dotaz ‚co na to říká pan farář‘, odpovídám upřímně ‚nevím‘. A tak proč se nezeptat našich duchovních z různých denominací?“
Pokračovat ve čtení „Mons. Jan Peňáz – Rodný, rodná, rodné“

KŘTINY – Mons. Jan Peňáz a vlajková iniciativa

Když jsem poprvé přišel do Compostely a vyšel z poutního chrámu Páně, všiml jsem si, že na protější straně náměstí vlají čtyři vlajky. Zlatomodrá evropská, zlatočer­vená španělská, pak vlajka místní země Galicie a poslední byla městská. Jsem rád, že díky našim obětavým farníkům a nadšeným vlastencům a ochotě pana starosty začaly vlát na poutním místě Křtiny nahoře nad kostelem také čtyři vlajky: evrop­ská, státní, moravská a křtinská. Všichni, kdo přijdou do kostela ať už na prohlídku nebo na bohoslužbu — na obojí srdečně zvu — obdivují jemné barvy fresek či litur­gických rouch, které jako němí svědkové připomínají Boha jako stálého původce veškeré krásy.
Pokračovat ve čtení „KŘTINY – Mons. Jan Peňáz a vlajková iniciativa“

BRNO – Slavnostní výzdoba Moravské vesničky

Přípravy na cyrilometodějský svátek jsou v plném proudu. K doprovodné výzvě Mo­ravské národní obce se přidávají nové pamětihodnosti. Pan Miroslav Mužík, autor Moravské vesničky, nedávno namaloval na čelo stěny do Moravské vesničky úplný znak Moravy a zaslal nám jeho fotografii. Sděluje, že „vlajka je stále na místě, ale úplný symbol na stěně je pro výstavu zajímavější.“ Nepochybně se inspiroval mo­ravským znakem z titulního listu erbovníku Moravské šlechty z roku 1899 od heral­dika Konráda Blažka.
Moravská vesnička znázorňuje život na venkově v 19. století. Dne 5. července 2014 bude mít otevřeno za poloviční vstupné.
Pokračovat ve čtení „BRNO – Slavnostní výzdoba Moravské vesničky“

TVAROŽNÁ – Spisovatel František Kopecký o Moravě

František Kopecký, moravský spisovatel literatury faktu, odborník na slavkovské bojiště a někdejší starosta obce Tvarožná (1990—2010), nám e-mailem poslal své vyjádření o Moravě, příznačně nazvané MORAVA. Připomínáme, že obecní úřad v Tvarožné byl za jeho starostování mezi třemi prvními, který se zapojil do prvního ročníku vlajkové iniciativy Moravské národní obce. V současné době je obecním zastupitelem a kronikářem. Za knihu O slavkovské bitvě (2009) obdržel regionální cenu Miroslava Ivanova, která mu byla udělena Klubem autorů literatury faktu. Mezi jeho další knihy patří Z historie pěšího pluku Kaiser č. I (2007), Bitva u Slavkova a Morava v letech 1805 — 6 (2001), Stará pošta a bitva tří císařů (1996) a jiné.
Pokračovat ve čtení „TVAROŽNÁ – Spisovatel František Kopecký o Moravě“

LOŠTICE – Galerie Jaroslava Beneše vyvěsí moravskou vlajku

V sobotu 10. března 2012 zavítali zástupci MNO Uničovsko a OS Haná do Loštic. Využili jsme pozvání loštického řezbáře Jaroslava Beneše k návštěvě jeho galerie. Prohlédli jsme si jednotlivá díla a zaujal nás také známý betlém. Pan Beneš přidal vtipný komentář. Desítky dřevěných postaviček představují autentické osoby přímo z Loštic, jejich blízkého okolí, ale i z jiných koutů Moravy. Nechybí zde postavička současného pana starosty Loštic, místního zlatníka či legendárního krále Ječmínka. Ztvárněna je i figurka vězně Jiřího Kajínka, jak prchá z věznice Mírov. Následovalo přátelské posezení u štamprle slivovice. Během debaty jsme pana Beneše seznámili s činností našeho sdružení a se záměry vlajkové iniciativy, kterou organizujeme.
Pokračovat ve čtení „LOŠTICE – Galerie Jaroslava Beneše vyvěsí moravskou vlajku“

JAN HRADIL – Mé vyjádření k Moravské národní obci

Jan HradilJsem historik, který z oboru dějin má velký doktorát. Neříkám to proto, abych vysvětlil čitatelům míru svého vzdělání, ale jako důvod, proč se k dané věci vyjadřuji. Bezpochyby Morava jako území byla markrabstvím, které mělo stejný význam jako České království. Velice často bylo také rodovým řešením, že mladší bratr českého krále se stával markrabětem. Vidíme tuto skutečnost na Přemyslov-cích, ale i na Lucemburcích, kupř. Jošt Lucemburský se stal římským králem. Území Moravy má bezpochyby svůj typ folkloru, svůj typ staveb, svůj typ celé historické kultury. Proto dnes v čase evropské globalizace je nutné podtrhnout některou rozdílnost, abychom se nestali unifikovanými územími jednotné Evropy.
Pokračovat ve čtení „JAN HRADIL – Mé vyjádření k Moravské národní obci“